«

»

jan 10 2018

Bericht afdrukken

Afsluiting en verkeershinder Hellingbrêge op 23 en 24 januari

Op dinsdag 23 januari met uitloop naar woensdag 24 januari 2018 is de Hellingbrêge afgesloten voor het auto- en landbouwverkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor de hulpdiensten en de voetgangers. Fietsers moeten afstappen om gebruik te maken van het loopgedeelte van de Hellingbrêge. Voor het scheepvaartverkeer geldt een langere wachttijd voor de brugbediening op afroep.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de bovenlagers van de Hellingbrêge gelegen in De Dyk vinden onderhoudswerkzaamheden plaats. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een op het dek geplaatste hoogwerker.

Zijn er verkeersmaatregelen?

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kan het gemotoriseerd verkeer gebruikmaken van het aquaduct gelegen in de N928 (rondweg) om Woudsend te bereiken. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst. De Arriva bus heeft gedurende de werkzaamheden een tijdelijke halte langs de N928 in plaats van in Woudsend zelf.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Molenmaker Techniek uit Sneek. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de contactpersoon van het werk dhr. S. Lageveen van Molenmaker Techniek b.v. via het tel.nr. 0515-434226. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Paul van der Brugge van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Een overzicht van verkeersstremmingen is ook te vinden op: http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/werkinuitvoering en op http://www.fryslan.wegwerkmeldingen.nl

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.woudsendonline.nl/nieuws/afsluiting-en-verkeershinder-hellingbrege-op-23-en-24-januari