«

»

nov 20 2018

Bericht afdrukken

Grondonderzoek in verband met wateroverlast Woudsend

In het midden van Woudsend (omgeving Melchior Clantstrjitte e.o.) komt de laatste jaren bij hevige regenval vaak wateroverlast voor. Uit onderzoek blijkt dat de capaciteit van het riool bij hevige regen onvoldoende is. Een aanpassing of vergroting van het riool is helaas niet voldoende om deze overlast te verminderen. Daarom is naar een alternatief gezocht. Een mogelijkheid is het regenwater bovengronds via de straat af te laten voeren naar een tijdelijke opvang ter plaatse van de groenstroken tussen Kleasterstrjitte en Brandsmastrjitte.

De opvang zal bestaan uit een aan te brengen verlaging in de groenstroken, waarin het water tijdelijk kan worden gebufferd. Daarna is het de bedoeling, dat het water in de grond dringt en het terrein weer droog komt te staan. Een dergelijke opvang noemen we een Wadi.

Voor het aanleggen zal de gemeente eerst onderzoek moeten doen of de locatie wel geschikt is voor dit doel. We zitten hier vlakbij de boezem en de groenstroken liggen maar net boven het boezempeil. Als de invloed van de boezem op het grondwater groot is zou het best kunnen zijn dat een Wadi hier geen oplossing is.

Het onderzoek zal bestaan uit het maken van grondboringen, het plaatsen van peilbuizen, meten doorlatendheid van de ondergrond en het in kaart brengen van de grondwaterstanden. Om een goed beeld te krijgen zullen de grondwaterstanden gedurende een halfjaar (of mogelijk zelfs een jaar) worden gemeten. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door het adviesbureau Wareco te Deventer. Ze zullen nog dit jaar starten met het werk. Zodra de resultaten van het onderzoek bekend zijn, volgt meer informatie.

Kaart grondonderzoek omgeving  Melchior Clantstrjitte, Broerestrjitte, Kleasterstrjitte en Prof.T. Brandsmastrjitte

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.woudsendonline.nl/nieuws/grondonderzoek-in-verband-met-wateroverlast-woudsend