«

»

okt 10 2017

Bericht afdrukken

Nieuw bestuur Recreatiestichting Woudsend

Op 10 juli jl. is het eigendom van jachthaven en camping De Rakken officieel overgegaan van de gemeente naar Recreatiestichting De Rakken.
 
Dat betekent dat het huidige interim bestuur (Rob Kox, Durk Douma en ondergetekende) haar taak heeft volbracht.
De afgelopen tijd heeft het zoeken van een nieuw bestuur alle aandacht gehad. Dit heeft geleid tot de benoeming van drie nieuwe bestuursleden, met volledige instemming van de Raad van Advies en Toezicht.
 
Derhalve kan ik mededelen dat het nieuwe bestuur zal bestaan uit Rene Nagelhout (voorzitter), Chris Rijpma en Jorrit Zondervan.
Tezamen staan ze naar mijn mening garant voor ruime bestuurlijke ervaring, enthousiasme en een grote passie voor het dorp Woudsend. Ik heb alle vertrouwen dat deze heren de onderneming goed zullen besturen en ben met name blij dat in het bestuur ook de jongere generatie vertegenwoordigd is.
 
Ik wens het nieuwe bestuur alle succes voor de toekomst.
 
In het novembernummer van de dorpskrant zullen de nieuwe bestuursleden zich nader voorstellen.
 
Bestuur Recreatiestichting De Rakken.
Jos Paques, voorzitter a.i.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.woudsendonline.nl/nieuws/nieuw-bestuur-recreatiestichting-woudsend