«

»

mrt 18 2017

Bericht afdrukken

Nieuwe koers ouderenhuisvesting Woudsend Verzekeringen

18Vrijdag 3 maart jl. vond in het MFC een vergadering van Dorpsbelangen plaats over de toekomst van het leegstaande pand van Woudsend Verzekeringen.

Zoals bekend is het gebouw, na het vertrek van ASR, gekocht door Elkien, met de bedoeling om er een woon-zorgvoorziening voor ouderen in Woudsend te realiseren.

Na veel vergaderingen en rekenwerk is Elkien tot de conclusie gekomen dat zij het pand niet rendabel kan
exploiteren. Toch vinden alle betrokken partijen nog steeds dat goede ouderenhuisvesting in ons dorp gewenst en noodzakelijk is. In overleg met Elkien hebben we een mogelijke route ontwikkeld die ons in staat kan stellen ons doel alsnog te realiseren.

Het idee is een dorpscoöperatie te ontwikkelen die het pand van Elkien koopt en de verbouw en exploitatie voor haar rekening neemt. Er zijn in Nederland meerdere voorbeelden van dit soort coöperaties die succesvol woningen exploiteren en verschillende soorten van zorg aanbieden. Afgesproken is dat wij enkele maanden de tijd hebben om het idee te vertalen in een concreet plan. In dit plan zullen heel veel vragen beantwoord moeten beantwoorden ten aanzien van de juridische structuur, de financiering, de bouw, de exploitatie, het zorgconcept enz.

Bij de ontwikkeling van het plan krijgen we de volle medewerking van Elkien (kennis en mankracht). De prijs waarvoor we uiteindelijk het pand van Woudsend Verzekeringen kunnen kopen van Elkien zal mede afhankelijk zijn van de strekking van het plan en het exploitatiebeeld.

Een belangrijk onderdeel van het plan is de vaststelling van de behoefte aan woonruimte. Om hier een goed beeld van de te krijgen zal een schriftelijke enquête worden gehouden onder alle Woudsenders die ouder zijn dan vijftig jaar. De gemeente verzorgt de verzending van het onderzoek.

Het invullen van de enquête is heel belangrijk! Daarom vragen we met klem om jullie medewerking. Hoe meer formulieren er ingestuurd worden, des te beter kunnen we in het plan rekening houden met ieders eisen en wensen.

Uiteraard houden we ieder op de hoogte van de vorderingen.

Commissie voorbereiding ouderenhuisvesting / Dorpsbelangen
Johannes Kuipers
Leo Visser
Bert Haarsma
Loek Hogenhout

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.woudsendonline.nl/nieuws/nieuwe-koers-ouderenhuisvesting-woudsend-verzekeringen