nov 21 2018

Informatiebijeenkomsten Woononderzoek

De gemeente Súdwest-Fryslân organiseert de komende weken zes informatiebijeenkomsten voor haar inwoners om de uitkomsten van het woononderzoek te presenteren en bij te praten over de ontwikkelingen op de woningmarkt. De bijeenkomsten worden gehouden in Koudum, Wommels, Witmarsum, Heeg, Sneek en Bolsward.

Informatiebijeenkomsten Woononderzoek

Regio 1 (Noordwest)
Allingawier, Arum, Burgwerd, Cornwerd, Dedgum, Exmorra, Ferwoude, Gaast, Hartwerd, Hichtum,
Hieslum, Idsegahuizum, Kimswerd, Kornwerderzand, Lollum, Longerhouw, Makkum, Parrega,
Piaam, Pingjum, Schettens, Schraard, Tjerkwerd, Witmarsum, Wons, Zurich.
Donderdag 29 november 2018 (19.30 tot 21.30 uur)
Locatie: De Gekroonde Roskam, Kaatsplein 3 Witmarsum

Regio 2 (Noordoost)
Boazum, Britswert, Dearsum, Easterein, Easterwierrum, Gauw, Goënga, Hidaard, Hinnaard, Iens,
Itens, Kûbaard, Lytsewierrum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Scharnegoutum, Sibrandabuorren,
Tersoal, Waaksens, Wiuwert, Wommels.
Woensdag 28 november 2018 (19.30 tot 21.30 uur)
Locatie: Partycentrum it Dielshûs, It Bosk 41 Wommels

Regio 3 (Zuidwest)
It Heidenskip, Hemelum, Hindeloopen, Koudum, Molkwerum, Nijhuizum, Stavoren, Warns, Workum.
Dinsdag 27 november 2018 (19.30 tot 21.30 uur)
Locatie: De Klink, Ds. L. Tinholtstraat 1 Koudum (zaal 2)

Regio 4 (Zuidoost)
Abbega, Blauwhuis, Folsgare, Gaastmeer, Greonterp, Heeg, Hommerts, Idzega, Jutrijp,
Koufurderrige, Nijezijl, Nijland, Oosthem, Oppenhuizen, IJlst, Oudega, Sandfirden, Smallebrugge,
Tirns, Tjalhuizum, Uitwellingerga, Westhem, Wolsum, Woudsend.
Maandag 3 december 2018 (19.30 tot 21.30 uur)
Locatie: multifunctioneel centrum It Heechhûs, It Eilân 67 Heeg (zaal 1)

Regio 5 Sneek en buitengebied
Sneek, Loënga, Offingawier, Ysbrechtum.
Maandag 10 december 2018 (19.30 tot 21.30 uur)
Locatie: De Stolp, Smidsstraat 6 Sneek (grote zaal)

Regio 6 Bolsward
Dinsdag 11 december 2018 (19.30 tot 21.30 uur)
Locatie: Hotel de Wijnberg, Marktplein 5 Bolsward (bovenzaal)

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.woudsendonline.nl/voorpagina/informatiebijeenkomsten-woononderzoek

nov 21 2018

Sinterklaas is weer in het land

Na een rustige reis vanuit Spanje over de Noordzee is Sinterklaas weer veilig aangekomen in Woudsend. De massaal toegestroomde jeugd, vergezeld door heiten en memmen, pake’s en beppes gaven de goedheiligman wederom een warm onthaal. Nadat de stoomboot was afgemeerd aan de Eewal werden de Goedheiligman en zijn Pieten in een stoet naar het MFC begeleid. Sinterklaas was duidelijk onder de indruk van de veelkleurig uitgedoste kinderen. Natuurlijk legde Jan Osinga alles weer vast op de gevoelige plaat.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.woudsendonline.nl/voorpagina/sinterklaas-is-weer-in-het-land

nov 20 2018

Grondonderzoek in verband met wateroverlast Woudsend

In het midden van Woudsend (omgeving Melchior Clantstrjitte e.o.) komt de laatste jaren bij hevige regenval vaak wateroverlast voor. Uit onderzoek blijkt dat de capaciteit van het riool bij hevige regen onvoldoende is. Een aanpassing of vergroting van het riool is helaas niet voldoende om deze overlast te verminderen. Daarom is naar een alternatief gezocht. Een mogelijkheid is het regenwater bovengronds via de straat af te laten voeren naar een tijdelijke opvang ter plaatse van de groenstroken tussen Kleasterstrjitte en Brandsmastrjitte.

De opvang zal bestaan uit een aan te brengen verlaging in de groenstroken, waarin het water tijdelijk kan worden gebufferd. Daarna is het de bedoeling, dat het water in de grond dringt en het terrein weer droog komt te staan. Een dergelijke opvang noemen we een Wadi.

Voor het aanleggen zal de gemeente eerst onderzoek moeten doen of de locatie wel geschikt is voor dit doel. We zitten hier vlakbij de boezem en de groenstroken liggen maar net boven het boezempeil. Als de invloed van de boezem op het grondwater groot is zou het best kunnen zijn dat een Wadi hier geen oplossing is.

Het onderzoek zal bestaan uit het maken van grondboringen, het plaatsen van peilbuizen, meten doorlatendheid van de ondergrond en het in kaart brengen van de grondwaterstanden. Om een goed beeld te krijgen zullen de grondwaterstanden gedurende een halfjaar (of mogelijk zelfs een jaar) worden gemeten. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door het adviesbureau Wareco te Deventer. Ze zullen nog dit jaar starten met het werk. Zodra de resultaten van het onderzoek bekend zijn, volgt meer informatie.

Kaart grondonderzoek omgeving  Melchior Clantstrjitte, Broerestrjitte, Kleasterstrjitte en Prof.T. Brandsmastrjitte

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.woudsendonline.nl/nieuws/grondonderzoek-in-verband-met-wateroverlast-woudsend

nov 19 2018

Lichtje aansteken in De Karmel

Wanneer we een dierbare verliezen, missen we hem of haar. Er zijn verschillende manieren waarop u een overleden dierbare kunt herinneren. Op zondag 25 november wordt in De Karmel  Eeuwigheidszondag gevierd. Dan gedenken we mensen die het afgelopen jaar zijn overleden. Hun namen worden genoemd en een familielid steekt een kaars voor hen aan. Ook wordt een kaars aangestoken voor alle anderen die niet bij name genoemd worden maar die we in ons hart meedragen. Daar horen ook mensen bij die dit jaar in ons dorp zijn overleden en die niet bij de kerk horen. Of als geloofsgenoten in oecumenisch verband met elkaar optrekken. Zo zijn we als Woudsenders onderling met elkaar verbonden. In de kerkdienst krijgt iedereen de gelegenheid zelf een lichtje te aan te steken voor een geliefde die je wilt gedenken, of het nu al korter of langer geleden is. Veel mensen komen dan naar voren en steken een waxinelichtje aan. Mocht u de dienst willen beluisteren dan kan dat op www.kerkomroep.nl (Woudsend, De Karmel).

Misschien hebt u niet veel met de kerk, maar vindt u het wel mooi om zelf ook een lichtje aan te steken in de kerk. Dit jaar is de kerk open op zaterdagmiddag 24 november van 16.30 – 17.30 uur, u bent dan in de gelegenheid daar even binnen te lopen. Er klinkt sfeervolle muziek en iedereen die dat wil kan een lichtje aansteken ter gedachtenis aan iemand die je lief is. Het is er rustig en je kunt even gaan zitten, even je verhaal kwijt of na het aansteken van de kaars weer weggaan. Voor alle dorpsgenoten in en rond Woudsend, of je nu veel, weinig of helemaal niet gelooft. Je bent van harte welkom  een lichtje aan te steken voor wie jou lief zijn in De Karmel.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.woudsendonline.nl/nieuws/lichtje-aansteken-in-de-karmel-4

nov 15 2018

Lintje voor Lieuwe van der Pol

Na een politieke loopbaan van bijna zeventien jaar heeft Lieuwe van der Pol (1953) van de ChristenUnie gisteren een punt gezet achter zijn werk als raadslid in de gemeente Súdwest-Fryslân. Na afloop van zijn laatste vergadering (ongeveer de 180ste) kreeg hij tot zijn verrassing een lintje opgespeld. Burgemeester Jannewietske de Vries heeft hem het versiersel behorend bij onderscheiding “Lid in de Orde van Oranje Nassau” opgespeld.

Van der Pol begon zijn politieke loopbaan in 2002 in de voormalige gemeente Sneek.

Zie ook: https://www.omropfryslan.nl/nijs/848844-keninklike-underskieding-foar-riedslid-van-der-pol-yn-sudwest-fryslan 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.woudsendonline.nl/voorpagina/lintje-voor-lieuwe-van-der-pol

nov 06 2018

Sint Maarten op zaterdag 10 november

De kinderen van Woudsend vieren dit jaar Sint Maarten op zaterdag 10 november.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.woudsendonline.nl/uncategorized/sint-maarten-op-zaterdag-10-november

okt 25 2018

Bas Krom mei “De Verwisseling” wint de Strontrace wer

Skipper Bas Krom mei De Verwisseling hat dizze edysje fan de Strontrace wûn. Hy kaam yn de nacht fan tiisdei op woansdei om 3.37 oere werom yn Warkum.

Ga voor meer informatie naar Omrop Fryslân.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.woudsendonline.nl/nieuws/bas-krom-mei-de-verwisseling-wint-de-strontrace-wer

okt 25 2018

BELANGRIJK: Uitdeelpost Huisartsenpraktijk per 12 november naar de SPAR

Een grote verandering in medicijnenverstrekking, de uitdeelpost in de huisartsenpraktijk te Woudsend wordt per 12 november 2018 verplaatst naar de SPAR.

Voor meer uitleg is een folder met informatie bij de huisartsenpraktijk of bij de SPAR verkrijgbaar. U kunt ook de bijlage met uitgebreide informatie bekijken en printen.

Mochten er vragen zijn, mail dan naar Apotheek Gaasterland via info@apotheekgaasterland.nl of bel 0514-608333.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.woudsendonline.nl/voorpagina/belangrijk-uitdeelpost-huisartsenpraktijk-per-12-november-naar-de-spar

okt 23 2018

Woudsend in Kaarslicht tijdens Nacht van de Nacht

Zaterdagavond 27 oktober 2018 zal Woudsend voor de derde maal meedoen met de Nacht van de Nacht. De Nacht van de Nacht is een jaarlijks evenement georganiseerd door de Natuur- en Milieufederaties. Doel van het evenement in Woudsend is aandacht vragen voor de gevolgen van lichtvervuiling en Woudsend sfeervol verlichten met kaarslicht.

Tijdens de Nacht van de Nacht zullen in de gezellige straatjes en stegen van Woudsend zoveel mogelijk de lichten gedoofd zijn, zowel binnen als buiten. De straatverlichting gaat een aantal uren uit. Glazen potjes met waxinelichtjes zullen de straten en stegen verlichten. Dit zal een prachtige beleving zijn.

Activiteiten bij kaarslicht
Als extra activiteit gaan verhalenvertellers op straat (kinder)verhalen vertellen en worden er nachtgedichten voorgedragen. Bezoekers kunnen sterren bewonderen met behulp van een sterrenkijker (telescoop). Kinderen kunnen geschminkt worden in felle kleuren. Er kan bij kaarslicht gewinkeld worden. In eetgelegenheden kunt u eten en borrelen bij kaarslicht (graag vooraf reserveren). Gezamenlijk brengen bewoners en bedrijven deze avond een bijzondere sfeer in het centrum van Woudsend.

We hopen op goed en helder weer en dat velen deze avond een wandeling gaan maken in een sfeervol “Woudsend in kaarslicht” en volop genieten van de nacht en de sterren. De activiteiten beginnen om 19:00 en duren tot 21:00. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig!

Bovenstaande informatie via Woudsend Promotie.

Zie ook algemene informatie over de “Nacht van de Nacht” website.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.woudsendonline.nl/voorpagina/woudsend-in-kaarslicht-tijdens-nacht-van-de-nacht

okt 07 2018

Nieuwe Driuwpôlle valt komende vrijdag weer op de mat!

Op vrijdag 12 oktober verschijnt weer een nieuwe editie van dorpskrant De Driuwpôlle. In dit nummer leest u onder andere over de volgende onderwerpen:

  • De man efter.
  • Uitje van KBO/PCOB Senioren.
  • VV Woudsend bestaat 85 jaar.
  • Vernieuwde kinderpagina.

En daarnaast natuurlijk nog veel meer nieuws!

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.woudsendonline.nl/nieuws/nieuwe-driuwpolle-valt-komende-vrijdag-weer-op-de-mat-2

Oudere berichten «

» Nieuwere berichten