↑ Terug naar Uitgelicht

Pagina afdrukken

Boek over het Woudsender skûtsje en haar schippers

Op 31 januari 1912 gleed de ‘Soli Deo Gloria’ van de scheepshelling aan De Piip in Drachten. Vanaf 1965 doet dit skûtsje mee bij het SKS Skûtsjesilen als het Woudsender skûtsje.

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het skûtsje verscheen het boek ‘Het familieskûtsje “Klaas van der Meulen” 1912 -2012’. Het in eigen beheer uitgegeven boek (144 blz.) geeft niet alleen de historie van het skûtsje weer, maar er is ook veel aandacht voor de schippers vanaf 1965, te beginnen bij Klaas van der Meulen.

Het boek begint met het verhaal van Klaas van der Meulen uit het boek ‘Heil om Seil’ van Hylke Speerstra, dat een goed beeld geeft van het zware leven als binnenschipper op een skûtsje. We leren Klaas van der Meulen nog beter kennen als hij voor commissies deelneemt aan de skûtsjewedstrijden en op zoek gaat naar een eigen skûtsje dat hij in 1965 vindt bij Kiesterzijl. Het schip krijgt de naam van zijn vader: Keimpe van der Meulen. Als Klaas op 7 juli 1973 tijdens het skûtsjesilen op Stavoren overlijdt, nemen zijn drie zoons het roer over, Keimpe (1974-1986), Teake (1987-1999) en Ype (2000-2012). De naam van het skûtsje verandert in de huidige naam, Klaas van der Meulen.

Vanaf het eerste jaar dat het Woudsender meezeilt in de SKS wordt per jaar het wel en wee van het skûtsje in het boek beschreven. Veel foto’s, waaronder een aantal unieke beelden, maken de historie van het skûtsje zichtbaar.

Recensie Henk van der Veer in de Friesland Post van juli 2012:

Het boek geeft een prachtig tijdsbeeld over het skûtsjesilen in het algemeen en uiteraard over het Woudsender skûtsje in het bijzonder.

Het boek is voor 20 euro te koop bij de familie van der Meulen en bij de Historische Kring Woudsend.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.woudsendonline.nl/nieuws/uitgelicht/boek-over-het-woudsender-skutsje-en-haar-schippers