↑ Terug naar Verenigingen

Pagina afdrukken

Sport

Biljartclub “De Poedelaar”
Inl.: dhr. C.J. Nagelhout
De Kolk 23
Tel.: 0514-592756
Biljartclub “Krite en Trochstjitte” (KET)
Inl.: dhr. Ronald Dragt
Vosseleane 55
Tel.: 06-55937030
Biljartvereniging “Hy rint noch”
Inl.: dhr. R. Bosman
Dr. Bongastrjitte 10
Tel.: 06-19193474
Biljartclub Libre 1
Inl.: dhr. D. Beuckens
Vosseleane 6
Tel.: 0514-591656
Biljartclub KOT
Inl.: dhr. J. Kuipers
De Kolk 8
Tel.: 0514-591924
Biljartclub Libre 2
Inl.: Fedde Visser
Iewâl 36, 8551 PT Woudsend
tel.: 0514-591293
Boerenbiljartclub (BBC)
Inl.: dhr. M. Harders
Nummer 14, 8529 MJ Koufurderrige
Tel.: 0514-591789
Damclub “Eensgezindheid”
Inl.: dhr. N. van der Werf
Nije Buorren 1, 8551 PN Woudsend
Tel.: 0514-591658
Website
Volleybalvereniging WISKY
Inl.: Agatha Pietersma
It Skil 2
tel.: 06-15135349
Website
Tennisvereniging Woudsend e.o.
Inl.: Rinske Dijkstra
Lytse Finne 5, 8551 RN Woudsend
Tel.: 0514-785245
Meer info
Gymnastiekvereniging WSV
Inl.: Henrieke Breimer
Tel. 06-21490382
p/a Lynbaen 15, 8551 NW Woudsend
E-mail: wsvwoudsend@hotmail.com
Voetbalvereniging Woudsend
Inl.: Xander van der Vegt
Leegwar 2, 8551 NB Woudsend
Tel.: 06-55716093
Website
Watersport Vereniging Woudsend
Lynbaen 10, 8551 NW Woudsend
Inl.: P.R. Vink
Tel.: 06-51340061
Mail / website
 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.woudsendonline.nl/voorzieningen/verenigingen/sport