↑ Terug naar Geschiedenis

Pagina afdrukken

Toen en Nu

Woudsend is een dorp in ontwikkeling. De Ie heeft als belangrijke waterverbinding daarbij een grote rol gespeeld. Was het vroeger de scheepsbouw en handel, nu is Woudsend door de ligging tussen het Heeger- en het Slotermeer een echt watersportdorp. Door de opkomst van de watersport is een nieuwe bron van werkgelegenheid aangeboord, waardoor er veel nieuwe bedrijven zijn opgericht. Ook de plaatselijke middenstand plukt haar vruchten van de recreatie.

Woudsend is met de tijd meegegaan en het dorp is wat aanzien betreft in de loop de jaren behoorlijk veranderd. Gelukkig is er nog veel van de oude glorie bewaard gebleven. De oude dorpskern is aangewezen tot “beschermd dorpsgezicht”, waardoor veel historische panden zijn gerestaureerd. Er zijn echter ook historische panden afgebroken en er is veel nieuwbouw gepleegd. De aanblik van het dorp is hierdoor met name de afgelopen eeuw enorm veranderd. Dit is vooral zichtbaar als je foto’s van zo’n 50 tot 100 jaar geleden vergelijkt met de situatie van nu. Aan de hand van oude ansichtkaarten willen we u dit laten zien.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.woudsendonline.nl/dorp/geschiedenis/toen-nu

De ingang van Woudsend

Tot 1858 was Woudsend eigenlijk alleen maar over het water bereikbaar. In dat jaar is een “laan” aangelegd tussen de al bestaande straatweg Sneek-Spannenburg naar Woudsend. Dit was eerst een zandweg, die later is verhard. Op de ansichtkaart uit 1915 is de weg goed in beeld gebracht, omzoomd met veel bomen en nog zonder fietspad. …

Bekijk pagina »

De Iewâl zuid

De ansichtkaart uit 1913 geeft een prachtig beeld van de Eewal, vanuit het Zuiden bezien. De foto is genomen vanaf houtzaagmolen De Jager. Direct valt de andere houtzaagmolen op, die Woudsend toen nog rijk was. Het is molen “De Hoop” die in 1763 is gebouwd. Wanneer de molen is afgebroken, is niet precies bekend. Maar …

Bekijk pagina »