↑ Terug naar Dorp

Pagina afdrukken

Wetenswaardig

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.woudsendonline.nl/dorp/wetenswaardig

Beschermd dorpsgezicht

Op 18 februari 1980 is de kom van Woudsend officieel aangewezen als beschermd dorpsgezicht om de historische waarde hiervan te beschermen. Bij deze beschermde status is een aantal subsidieregelingen van het Rijk van toepassing, die het voor de gemeente en voor particulieren mogelijk maken om daadwerkelijk panden te herstellen, straten en kademuren te verbeteren, en …

Bekijk pagina »

Wapen & Vlag

      Het wapen van Woudsend is een ‘Vlecke’-wapen. Woudsend is namelijk geen echt dorp. Het is een Vlecke, een buurtschap, oorspronkelijk zonder eigen grondgebied, dat ontstaan is als een nederzetting van vissers, kooplieden en handwerklui in het begin van de veertiende eeuw. Soms groeiden uit deze vlecken steden, zoals b.v. IJlst en Sloten. Een …

Bekijk pagina »

Straatnamen

In 1968 kreeg Woudsend officiële straatnamen. Dat wil niet zeggen dat de straten voorheen geen naam hadden. In tegendeel: net zo makkelijk als vele Woudsenders een bijnaam kregen werden van oudsher ook straatnamen spontaan geboren. In een aantal gevallen is de in gebruik zijnde naam overgenomen in de officiële straatnaamgeving. De gemeente koos voor de …

Bekijk pagina »

Evenementen

Jaarlijks vinden er in Woudsend een aantal evenementen plaats.     Shantyfestival Eens in de twee jaar organiseert Shantykoor de Pôllesjongers het shantyfestival. Duizenden mensen bezoeken Woudsend tijdens dit festival om optredens te horen van  gerenommeerde koren. Naast diverse markten kunnen ook de kinderen hun spulletjes verkopen. Er zijn verschillende andere attracties voor kinderen en …

Bekijk pagina »

Woudsender Skûtsje

Een van de meest originele en belangrijke sporten in Fryslân is het skûtsjesilen. Dat bestaat al sinds vele jaren. De schippers met hun zeilende vrachtschepen, zo typisch gebouwd voor Fryslân’s smalle en ondiepe vaarten, wilden zo nu en dan ook wel eens om de eer strijden. Dan werden de tafel, kachel en de vrouw aan …

Bekijk pagina »