«

»

nov 13 2013

Bericht afdrukken

Fietspad in Ypecolsga wordt vernieuwd

In verband met het vernieuwen van het fietspad Ypecolsga wordt het gedeelte tussen de rotonde Indyk en de rotonde in de N928 te Ypecolsga afgesloten voor fietsers en voetgangers van maandag 18 t/m vrijdag 29 november 2013. Voor het overige verkeer kan dit tot enige verkeershinder leiden. Fietsers worden via de hoofdrijbaan geleid. Voor de hoofdrijbaan wordt een snelheidsbeperking en inhaalverbod ingesteld.

De bestaande asfaltverharding wordt verwijderd en door een breder fietspad van beton vervangen. De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Schagen Infra bv. Voor vragen over de dagelijkse gang van zaken kunt u contact opnemen met de uitvoerder van het werk, de heer René ten Caat, tel. 06-22453308. Voor meer informatie kunt u bellen met de heer Sybe van der Meer via het gemeenteloket 0515-489000.

Fietspad Ypecolsga wordt vernieuwd

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.woudsendonline.nl/nieuws/fietspad-in-ypecolsga-wordt-vernieuwd