«

»

nov 17 2013

Bericht afdrukken

Gemeente houdt vast aan Nederlandse naam bovenaan op komborden

WâldseinEen motie van de FNP heeft het afgelopen donderdagavond niet gehaald in de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân. In de motie vroeg de FNP in een laatste poging het besluit van burgemeester en wethouders om de Nederlandse naam bovenaan op de komborden te plaatsen terug te draaien en de Friese naam bovenaan te handhaven, zoals dat in de oude gemeenten Nijefurd en Wymbritseradiel al jaren het geval is. De motie van de FNP werd met 25 stemmen tegen en 11 stemmen voor verworpen. Tegenstemmers waren CDA, PvdA, VVD (4 van de 5), Groen Links, Gemeentebelangen en D66. Voor stemden FNP, ChristenUnie, Totaal Lokaal en mevrouw Miedema van de VVD.

Met dit besluit legt de gemeente de kritiek van de provincie Fryslân en de Ried fan de Fryske Beweging. Beide instanties verwezen naar het Europees Handvest voor Regionale Talen waarin staat dat regionale talen geen nadeel mogen ondervinden bij een gemeentelijke herindeling maar juist moeten worden bevorderd. De meerderheid van de gemeente heeft daar met het college geen boodschap aan. Zij zeggen geen verband te zien tussen taalrecht en de komborden. Of zoals wethouder Wigle Sinnema het in de raad zei: “Wy kieze foar it Frysk mar hingje dat net op oan de nammebuorden”. Sneek kan tevreden zijn.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.woudsendonline.nl/nieuws/gemeente-houdt-vast-aan-nederlandse-naam-bovenaan-op-komborden