jan 28 2019

Menke Nagelhout pakt zilver tijdens eerste kwalificatiewedstrijd FK Turnen

Afgelopen zaterdag en zondag, vonden er in Ferwerd de eerste voorronde plaats voor het FK turnen. De 14-jarige Menke Nagelhout uit Woudsend, turnde een stabiele wedstrijd welke goed was voor een zilveren medaille. Menke kwam uit in de categorie Junior – E en traint bij de Stânfries in IJlst. Haar beste score haalde zij op de sprong en op de evenwichtsbalk. Goed voor een eerste en tweede plek. De totaalscore was ruim voldoende om het zilver mee naar Woudsend te nemen. De tweede kwalificatiewedstrijd wordt gehouden op 24 en 25 maart a.s. in Nieuwehorne.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.woudsendonline.nl/uncategorized/menke-nagelhout-pakt-zilver-tijdens-eerste-kwalificatiewedstrijd-fk-turnen

jan 26 2019

Schaatsplezier in Woudsend

Of toch niet ….

Helaas is het ijs alweer bijna verdwenen, maar de afgelopen dagen is er op een “gesloten” ijsbaan volop geschaatst. Met vele lachende maar koude gezichten tot gevolg. Op naar de volgende kouperiode.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.woudsendonline.nl/uncategorized/schaatsplezier-in-woudsend

dec 24 2018

Geslaagd kerstconcert van De Reinbôge en Harmonie Sneek

Afgelopen zaterdagavond werd een kerstconcert gehouden in de mooi gevulde grote zaal van mfc De Driuwpôlle. Deze avond werd georganiseerd door het koor De Reinbôge in samenwerking met fanfareorkest CMV Harmonie Sneek. Het Woudsender koor onder leiding van Louiza Saitova en het Sneker orkest onder leiding van Andries Kramer traden zowel afzonderlijk als met elkaar op. De Harmonie, waar ook enkele Woudsender dames in mee spelen, had als soliste oud-Woudsender Annamarije Zondervan. De Reinbôge werd op piano begeleid door Bram Stellingwerf. Ook was er in het programma ruimte voor samenzang onder begeleiding van het orkest.

Jan Osinga maakte de foto’s van het geslaagd concert.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.woudsendonline.nl/nieuws/geslaagd-kerstconcert-van-de-reinboge-en-harmonie-sneek

dec 12 2018

Vrijdag 14 december weer een nieuwe Driuwpôlle!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op vrijdag 14 december verschijnt weer een nieuwe editie van dorpskrant De Driuwpôlle. In dit nummer leest u onder andere over de volgende onderwerpen:

  • De man efter.
  • Ut Wâldsein.
  • Ut ‘e Pinne fan.

En daarnaast natuurlijk nog veel meer nieuws!

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.woudsendonline.nl/nieuws/vrijdag-14-december-weer-een-nieuwe-driuwpolle

dec 10 2018

Geslaagd feest shantykoor De Pôllesjongers

Zaterdag avond 24 november 2018 vierde shantykoor De Pôllesjongers haar 25-jarig jubileum met een geslaagde feestavond in het MFC. Een volle zaal, met oud leden, sponsoren en “supporters”, kon genieten van een terugblik op de afgelopen 25 jaar door Douwe Zondervan. Hij had speciaal voor deze avond een presentatie gemaakt met hoogtepunten uit het 25 jarig bestaan. Vooral de hilarische video beelden van de Lokwinsk-optredens vielen erg in de smaak. De Pôllesjongers traden zelf ook op met een aantal shantys maar ook een paar komische acts, zoals het nummer “Lik op stik” van duo Ferbean.
Aan het begin van het feest werd accordeoniste Roelie Boekema voor haar grote verdienste voor het koor door voorzitter Theo Velting tot ere lid benoemd. Het feest werd afgesloten met een optreden van Ernst Langhout en band.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.woudsendonline.nl/voorpagina/geslaagd-feest-shantykoor-de-pollesjongers

nov 26 2018

Menke Nagelhout springt met team De Stânfries IJlst naar de Friese titel.

Afgelopen zaterdag werd in Dokkum, de Friese Kampioenschappen springen voor teams gehouden. Menke Nagelhout uit Woudsend nam deel aan het mixed-team junioren en sprong met haar 6-koppige team naar de Friese titel bij het onderdeel pegasus. Daarmee bleven ze nipt het team van Lemmer voor en kon de titel mee naar IJlst en Woudsend worden genomen. Het is voor het eerst dat het team in deze samenstelling de Friese titel heeft gepakt. Een mooi succes voor trainer Lieuwe Bergstra.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.woudsendonline.nl/voorpagina/menke-nagelhout-springt-met-team-de-stanfries-ijlst-naar-de-friese-titel

nov 21 2018

Informatiebijeenkomsten Woononderzoek

De gemeente Súdwest-Fryslân organiseert de komende weken zes informatiebijeenkomsten voor haar inwoners om de uitkomsten van het woononderzoek te presenteren en bij te praten over de ontwikkelingen op de woningmarkt. De bijeenkomsten worden gehouden in Koudum, Wommels, Witmarsum, Heeg, Sneek en Bolsward.

Informatiebijeenkomsten Woononderzoek

Regio 1 (Noordwest)
Allingawier, Arum, Burgwerd, Cornwerd, Dedgum, Exmorra, Ferwoude, Gaast, Hartwerd, Hichtum,
Hieslum, Idsegahuizum, Kimswerd, Kornwerderzand, Lollum, Longerhouw, Makkum, Parrega,
Piaam, Pingjum, Schettens, Schraard, Tjerkwerd, Witmarsum, Wons, Zurich.
Donderdag 29 november 2018 (19.30 tot 21.30 uur)
Locatie: De Gekroonde Roskam, Kaatsplein 3 Witmarsum

Regio 2 (Noordoost)
Boazum, Britswert, Dearsum, Easterein, Easterwierrum, Gauw, Goënga, Hidaard, Hinnaard, Iens,
Itens, Kûbaard, Lytsewierrum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Scharnegoutum, Sibrandabuorren,
Tersoal, Waaksens, Wiuwert, Wommels.
Woensdag 28 november 2018 (19.30 tot 21.30 uur)
Locatie: Partycentrum it Dielshûs, It Bosk 41 Wommels

Regio 3 (Zuidwest)
It Heidenskip, Hemelum, Hindeloopen, Koudum, Molkwerum, Nijhuizum, Stavoren, Warns, Workum.
Dinsdag 27 november 2018 (19.30 tot 21.30 uur)
Locatie: De Klink, Ds. L. Tinholtstraat 1 Koudum (zaal 2)

Regio 4 (Zuidoost)
Abbega, Blauwhuis, Folsgare, Gaastmeer, Greonterp, Heeg, Hommerts, Idzega, Jutrijp,
Koufurderrige, Nijezijl, Nijland, Oosthem, Oppenhuizen, IJlst, Oudega, Sandfirden, Smallebrugge,
Tirns, Tjalhuizum, Uitwellingerga, Westhem, Wolsum, Woudsend.
Maandag 3 december 2018 (19.30 tot 21.30 uur)
Locatie: multifunctioneel centrum It Heechhûs, It Eilân 67 Heeg (zaal 1)

Regio 5 Sneek en buitengebied
Sneek, Loënga, Offingawier, Ysbrechtum.
Maandag 10 december 2018 (19.30 tot 21.30 uur)
Locatie: De Stolp, Smidsstraat 6 Sneek (grote zaal)

Regio 6 Bolsward
Dinsdag 11 december 2018 (19.30 tot 21.30 uur)
Locatie: Hotel de Wijnberg, Marktplein 5 Bolsward (bovenzaal)

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.woudsendonline.nl/voorpagina/informatiebijeenkomsten-woononderzoek

nov 21 2018

Sinterklaas is weer in het land

Na een rustige reis vanuit Spanje over de Noordzee is Sinterklaas weer veilig aangekomen in Woudsend. De massaal toegestroomde jeugd, vergezeld door heiten en memmen, pake’s en beppes gaven de goedheiligman wederom een warm onthaal. Nadat de stoomboot was afgemeerd aan de Eewal werden de Goedheiligman en zijn Pieten in een stoet naar het MFC begeleid. Sinterklaas was duidelijk onder de indruk van de veelkleurig uitgedoste kinderen. Natuurlijk legde Jan Osinga alles weer vast op de gevoelige plaat.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.woudsendonline.nl/voorpagina/sinterklaas-is-weer-in-het-land

nov 20 2018

Grondonderzoek in verband met wateroverlast Woudsend

In het midden van Woudsend (omgeving Melchior Clantstrjitte e.o.) komt de laatste jaren bij hevige regenval vaak wateroverlast voor. Uit onderzoek blijkt dat de capaciteit van het riool bij hevige regen onvoldoende is. Een aanpassing of vergroting van het riool is helaas niet voldoende om deze overlast te verminderen. Daarom is naar een alternatief gezocht. Een mogelijkheid is het regenwater bovengronds via de straat af te laten voeren naar een tijdelijke opvang ter plaatse van de groenstroken tussen Kleasterstrjitte en Brandsmastrjitte.

De opvang zal bestaan uit een aan te brengen verlaging in de groenstroken, waarin het water tijdelijk kan worden gebufferd. Daarna is het de bedoeling, dat het water in de grond dringt en het terrein weer droog komt te staan. Een dergelijke opvang noemen we een Wadi.

Voor het aanleggen zal de gemeente eerst onderzoek moeten doen of de locatie wel geschikt is voor dit doel. We zitten hier vlakbij de boezem en de groenstroken liggen maar net boven het boezempeil. Als de invloed van de boezem op het grondwater groot is zou het best kunnen zijn dat een Wadi hier geen oplossing is.

Het onderzoek zal bestaan uit het maken van grondboringen, het plaatsen van peilbuizen, meten doorlatendheid van de ondergrond en het in kaart brengen van de grondwaterstanden. Om een goed beeld te krijgen zullen de grondwaterstanden gedurende een halfjaar (of mogelijk zelfs een jaar) worden gemeten. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door het adviesbureau Wareco te Deventer. Ze zullen nog dit jaar starten met het werk. Zodra de resultaten van het onderzoek bekend zijn, volgt meer informatie.

Kaart grondonderzoek omgeving  Melchior Clantstrjitte, Broerestrjitte, Kleasterstrjitte en Prof.T. Brandsmastrjitte

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.woudsendonline.nl/nieuws/grondonderzoek-in-verband-met-wateroverlast-woudsend

nov 19 2018

Lichtje aansteken in De Karmel

Wanneer we een dierbare verliezen, missen we hem of haar. Er zijn verschillende manieren waarop u een overleden dierbare kunt herinneren. Op zondag 25 november wordt in De Karmel  Eeuwigheidszondag gevierd. Dan gedenken we mensen die het afgelopen jaar zijn overleden. Hun namen worden genoemd en een familielid steekt een kaars voor hen aan. Ook wordt een kaars aangestoken voor alle anderen die niet bij name genoemd worden maar die we in ons hart meedragen. Daar horen ook mensen bij die dit jaar in ons dorp zijn overleden en die niet bij de kerk horen. Of als geloofsgenoten in oecumenisch verband met elkaar optrekken. Zo zijn we als Woudsenders onderling met elkaar verbonden. In de kerkdienst krijgt iedereen de gelegenheid zelf een lichtje te aan te steken voor een geliefde die je wilt gedenken, of het nu al korter of langer geleden is. Veel mensen komen dan naar voren en steken een waxinelichtje aan. Mocht u de dienst willen beluisteren dan kan dat op www.kerkomroep.nl (Woudsend, De Karmel).

Misschien hebt u niet veel met de kerk, maar vindt u het wel mooi om zelf ook een lichtje aan te steken in de kerk. Dit jaar is de kerk open op zaterdagmiddag 24 november van 16.30 – 17.30 uur, u bent dan in de gelegenheid daar even binnen te lopen. Er klinkt sfeervolle muziek en iedereen die dat wil kan een lichtje aansteken ter gedachtenis aan iemand die je lief is. Het is er rustig en je kunt even gaan zitten, even je verhaal kwijt of na het aansteken van de kaars weer weggaan. Voor alle dorpsgenoten in en rond Woudsend, of je nu veel, weinig of helemaal niet gelooft. Je bent van harte welkom  een lichtje aan te steken voor wie jou lief zijn in De Karmel.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.woudsendonline.nl/nieuws/lichtje-aansteken-in-de-karmel-4

Oudere berichten «

» Nieuwere berichten