mei 08 2019

In gesprek met Classispredikant ds. Wim Beekman

Op 29 april j.l. was onze Classispredikant ds. Wim Beekman bij ons te gast. Voor die avond waren afgevaardigden van alle commissies uitgenodigd om met hem in gesprek te gaan, zodat hij een goed beeld van onze gemeente kon krijgen.

Vanaf  kwart voor zes werd men verwacht en was iedereen welkom. Er stonden een 5-tal tafels gedekt waaraan per tafel 6 personen konden zitten. De maaltijd bestond uit 3 gangen en was door diaken Diana Schumm en Rita Dijkstra voortreffelijk voorbereid en klaargemaakt en stond feestelijk uitgestald. Na de eerste gang, die bestond uit courgettesoep, kon je kiezen uit diverse hartige taarten en groentesalades. Het zag er allemaal prachtig uit. Als derde gang was een kleurig toetje, opgediend in een glaasje, wat een heel gezellige uitstraling had. We lieten het ons allemaal heerlijk smaken.

Het brood werd speciaal voor deze gelegenheid door Bakker Visser gebakken.

Al met al een geslaagde avond waardoor ds. Beekman, die ook nog aan een deel van de kerkenraadsvergadering meedeed, een goed beeld van onze gemeente kon krijgen.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.woudsendonline.nl/voorpagina/in-gesprek-met-classispredikant-ds-wim-beekman

apr 24 2019

Jubileumtentoonstelling Historische Kring Woudsend

De Historische Kring Woudsend houdt ter gelegenheid van haar 10-jarig jubileum een tentoonstelling onder de titel :

WOUDSEND IN VROEGERE TIJDEN, een zelfvoorzienende dorpsgemeenschap

De tentoonstelling bestaat uit een 36-tal panelen met foto’s en toelichtende tekst, aangevuld met schilderijen en voorwerpen. Samen roepen ze een beeld op van Woudsend in de vorige eeuw.
Aan de hand van thema’s worden beroepen en bedrijven getoond die door de veranderende tijd zijn verdwenen, zoals de visserij, de kruidenier, de kleermaker en de smid. Zij zorgden er voor, dat je voor bijna alles in je dorp terecht kon. In die zin kan je dus spreken van een zelfvoorzienende dorpsgemeenschap.
De foto’s, schilderijen en voorwerpen komen uit de collecties van de Stichting Historische Kring Woudsend, het Fries Scheepvaart Museum uit Sneek en galerie LYTS uit Woudsend

De tentoonstelling is geopend van 11 mei t/m 23 juni 2019, alleen op zaterdag en zondag, van 12 tot 17 uur.
De locatie is Galerie LYTS, Midstrjitte 63, Woudsend. De toegang is vrij.

Deze jubileumtentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met het Fries Scheepvaartmuseum en Galerie LYTS en mede mogelijk gemaakt door bijdragen van Streekwurk Zuidwest Fryslân, de gemeente Súdwest-Fryslân, de RABObank en Woudsend Promotie.

Verdere informatie over de tentoonstelling of dit persbericht:
mailadres hkwoudsend@gmail.com of tel. 06-55 186 794

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.woudsendonline.nl/voorpagina/jubileumtentoonstelling-historische-kring-woudsend

apr 24 2019

Nieuw leven in holle hart van Woudsend

Uit de Leeuwarder Courant van vandaag, 24 april 2019.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.woudsendonline.nl/voorpagina/nieuw-leven-in-holle-hart-van-woudsend

apr 19 2019

Herontwikkeling ASR-gebouw Woudsend

Vergelijkbaar bericht al in 2012 geplaatst

Collegebesluit

Het college heeft besloten:

 • in te stemmen met het realiseren van maximaal 20 wooneenheden en mogelijk andere functies in de plint, in het bestaande ASR-gebouw in Woudsend;
 • de ruimtelijke procedure op te starten op het moment dat er een concreet plan voor herontwikkeling is, en blijkt dat het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening;
 • in te stemmen met de bijgevoegde concept intentieovereenkomst met woningcorporatie Elkien, en deze aan te gaan;
 • de raadscommissie Doarp, Stêd en Omkriten over deze besluiten te informeren via actieve informatie.

Toelichting/achtergrond

Het ASR gebouw aan de Iewâl 17 in Woudsend staat sinds bijna tien jaar leeg, op een beeldbepalende locatie in Woudsend. De eigenaar is woningcorporatie Elkien. Elkien heeft het pand destijds gekocht van verzekeraar ASR, met een gemeentelijke bijdrage van € 150.000. Het doel was en is om op deze locatie een herontwikkeling met meerwaarde tot stand te brengen en zo de leegstand op te heffen. Elkien bereidt nu verkoop van het pand voor, aan de marktpartij met het beste plan en het financieel hoogste bod. Dit in samenwerking met Dorpsbelangen Woudsend e.o. en de gemeente. Marktpartijen hebben enige zekerheid nodig over medewerking van de gemeente aan het plan. Elkien heeft daarvoor een conceptaanvraag ingediend, waarop het college positief heeft besloten. Daarmee bieden wij voldoende zekerheid aan marktpartijen die interesse hebben in de aankoop en herontwikkeling van het pand.
Op basis van het mogelijke programma (koop- en huurappartementen beide in gevarieerde prijsklassen), de geschiktheid van de locatie voor wonen en zorg inclusief de mogelijkheid om in de appartementen zorg te kunnen ontvangen en de aanwezigheid van voorzieningen op loopafstand, scoort het plan voldoende op het aspect volkshuisvestelijke meerwaarde.
De kosten tot en met de vaststelling van het bestemmingsplan worden met een intentieovereenkomst verhaald op de initiatiefnemer. In de intentieovereenkomst wordt ook vastgelegd dat de gemeente naar rato van de verkoopopbrengst van het pand (een deel van) de gemeentelijke bijdrage van € 150.000 terug ontvangt van Elkien.
Voor de kosten die de gemeente maakt na het onherroepelijk worden van het nieuwe bestemmingsplan zal een anterieure overeenkomst met de nieuwe eigenaar van het pand worden gesloten.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.woudsendonline.nl/voorpagina/herontwikkeling-asr-gebouw-woudsend

apr 15 2019

Dorpsvisie Woudsend 2020-2030

Bijgevoegd de Powerpoint presentatie zoals onlangs gepresenteerd in het MFC.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.woudsendonline.nl/voorpagina/dorpsvisie-woudsend-2020-2030

apr 15 2019

Wonen en werken in Woudsend

Bijgevoegd vind je het resultaat van de werkgroep wonen en werken in Woudsend.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.woudsendonline.nl/voorpagina/wonen-en-werken-in-woudsend

apr 15 2019

Jaarvergadering Vereniging voor Dorpsbelangen Woudsend e.o. Vrijdag 10 mei 2019 – 20.00 uur – MFC Woudsend

Agenda

 1. Opening.
 2. Notulen jaarvergadering 2018 en jaarverslag 2018.
 3. Bestuurssamenstelling.
 4. Financieel verslag.
 5. Verslag kascommissie.
 6. Benoeming kascommissie 2019.
 7. Verslagen van speeltuinvereniging, Dorpskrant en WoudsendOnline.
 8. Lopende zaken
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.woudsendonline.nl/voorpagina/jaarvergadering-vereniging-voor-dorpsbelangen-woudsend-e-o-vrijdag-10-mei-2018-20-00-uur-mfc-woudsend

apr 15 2019

Details Shanty plus Festival en Opening Watersport Seizoen.

Bijgevoegd de flyer voor het Shantyfestival van 20 april a.s.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.woudsendonline.nl/voorpagina/details-shanty-plus-festival-en-opening-watersport-seizoen

apr 15 2019

Stan Krul zet biljarten in Woudsend op de kaart.

De 4 teams van Krul Woudsend draaien sinds 2 jaar zeer goed mee in de
biljartcompetitie van de KNBB Friesland.
Persoonlijk is hij vorig jaar gepromoveerd naar de hoofdklasse KNBB.
Dit jaar deed hij er nog een schepje bovenop en werd direct kampioen
hoofdklasse van heel Friesland met een gemiddelde boven de 10
Afgelopen weekend is hij in een zwaar toernooi in Hoogeveen 2e geworden
in de hoofdklasse van de 4 Noordelijke provincies.
Sterk staaltje was toch wel, dat hij de uiteindelijke kampioen Rob de
Neef de enige nederlaag toebracht door in slechts 3 beurten zijn 150
caramboles te maken met een prachtige serie van 130 en het bepaald niet
kinderachtige gemiddelde van precies 50 !!
Kortom Woudsend telt meer dan mee in biljartend Friesland.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.woudsendonline.nl/uncategorized/stan-krul-zet-biljarten-in-woudsend-op-de-kaart

apr 10 2019

Nieuwe Driuwpôlle valt vrijdag weer op de mat!

Op vrijdag 12 april verschijnt weer een nieuwe editie van dorpskrant De Driuwpôlle. In dit nummer leest u onder andere over de volgende onderwerpen:

 • De frou efter…
 • Ut Wâldsein
 • Sportnieuws
 • Skûtsjepraat

En daarnaast is er natuurlijk nog veel meer nieuws!

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.woudsendonline.nl/uncategorized/nieuwe-driuwpolle-valt-vrijdag-weer-op-de-mat-4

Oudere berichten «

» Nieuwere berichten