mei 22 2017

Tientallen zeilboten passeren Woudsend tijdens Brio race 2017

Afgelopen zaterdag wemelde het van de open zeilboten in de Ee. De jaarlijkse Brio Zeilmarathon stond weer op het programma en dat zorgde voor een mooi schouwspel. De deelnemers waren die ochtend vertrokken uit Terherne voor de 60 kilometer lange zeiltocht door het zuidwesten van Fryslân. Na bijna zeven uur zeilen arriveerden de eerste zeilboten weer bij de finish in Terherne. Jorrit Zondervan legde de passage van de Hellingbrêge vast in de bijgevoegde foto’s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.woudsendonline.nl/nieuws/tientallen-zeilboten-passeren-woudsend-tijdens-brio-race-2017

mei 08 2017

Nieuwe dorpskrant verschijnt vrijdag!

Komende vrijdag, 12 mei, verschijnt weer een nieuwe dorpskrant De Driuwpôlle. In deze krant komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: De man efter Topchef Academy. Verslag van de jaarvergadering van Dorpsbelangen. Nieuws over de Hellingbrêge en natuurlijk veel meer! 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.woudsendonline.nl/nieuws/nieuwe-dorpskrant-verschijnt-vrijdag

mei 07 2017

Praat met de Raad

‘Praat met de raad’ 23 mei 2017
Grandcafé Meisje Loos in Woudsend

In Grandcafé ‘Meisje Loos’ in Woudsend wordt op dinsdag 23 mei a.s. ‘Praat met de raad’ gehouden. Dit vindt plaats vanaf 19.30 uur en duurt tot ca. 20.30 uur. ‘Praat met de raad’ wordt deze keer speciaal georganiseerd voor de inwoners van en rond Woudsend. Voor ‘Praat met de raad’ geldt een vrije inloop; aanmelden vooraf is dus niet nodig.

Praat met de raad is een belangrijke activiteit van de gemeenteraad welke twee keer per jaar wordt gehouden op verschillende locaties in de gemeente Súdwest-Fryslân. Het biedt inwoners de mogelijkheid om hun raadsleden, hun volksvertegenwoordigers, beter te leren kennen. Omgekeerd krijgen raadsleden op deze manier meer informatie uit de verschillende regio’s van onze gemeente.

Tijdens de bijeenkomst is er voor maximaal drie inwoners de gelegenheid om een onderwerp publiekelijk, op de zeepkist, aan de orde te stellen. Deze zeepkistpraatjes duren hooguit vijf minuten per persoon. De raadsleden kunnen daarna over o.a. deze onderwerpen met de inwoners in gesprek gaan. De inwoners die deelnemen aan ‘Praat met de raad’ bepalen dus zelf waarover zij met raadsleden willen spreken.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.woudsendonline.nl/nieuws/praat-met-de-raad

mei 04 2017

Woudsend herdenkt oorlogsslachtoffers

Op donderdag 4 mei vond de Nationale Dodenherdenking plaats. Traditioneel werd hier in Woudsend bij stil gestaan bij de monumenten in het plantsoen tegenover De Karmel. Namens de gemeente sprak de heer D. Attema over het thema van dit jaar, waarin de kracht van het persoonlijke verhaal centraal staat. Jet van der Berg, Julia van der Wal en Amber van Gosliga droegen zelfgeschreven gedichten voor.

Na de last post werd twee minuten stilgehouden en het Wilhelmus gezongen. Namens de gemeente werd een krans gelegd door de heer Attema en Loek Hogenhout, voorzitter van Dorpsbelangen. Jelle van Netten en Martje Sieperda legden namens Dorpsbelangen een krans. Vervolgens legden kinderen en familieleden bloemen bij het monument. De foto’s in dit bericht zijn gemaakt door Jan Osinga.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.woudsendonline.nl/nieuws/woudsend-herdenkt-oorlogsslachtoffers-3

mei 04 2017

Vernieuwing MFC van start met NL Doet

Op zaterdag 29 april vormde de NL Doet dag de aftrap van de verbouwing van het MFC. Ditmaal stond er geen schoonmaak op het programma, maar moest er vooral veel gesloopt en gebroken worden. Dit ter voorbereiding voor de verbouwing van de foyer, de hal en de feestzaal. De vrijwilligers hebben hard gewerkt. In relatief korte tijd is er veel werk verzet, wat leidde tot een volle container aan het eind van de dag. Jan Osinga nam een kijkje en maakte onderstaande foto’s.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.woudsendonline.nl/nieuws/vernieuwing-mfc-van-start-met-nl-doet

mei 02 2017

Wederom afsluiting deel De Warren vanwege straatwerkzaamheden

Vanaf woensdag 3 mei t/m vrijdag 12 mei 2017 is het gedeelte van De Warren, vanaf aansluiting De Warren ter hoogte van huisnummer 31 tot aansluiting Broerestrjitte, afgesloten voor het doorgaand verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van De Warren vinden straatwerkzaamheden plaats. Er worden vooraankondigingsborden geplaatst. De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Nota Infra BV te Sneek. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Albertus de Vries van Nota Infra BV via tel.nr. 06-51611706. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Jacob Jutte van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.woudsendonline.nl/nieuws/wederom-afsluiting-deel-de-warren-vanwege-straatwerkzaamheden

apr 26 2017

Veel activiteiten in april bij en in Woudsend

April was een maand waarin er veel activiteiten plaatsvonden in Woudsend. Afgelopen zaterdag was de opening van het watersportseizoen en het Shantyfestival. Daarover hebt u kunnen lezen in een vorig bericht. Maar onze fotograaf Jan Osinga bezocht ook drie andere evenementen die regionaal en soms zelfs landelijk aandacht trokken. De foto’s die hij daar maakte zijn te zien in een drietal albums.

Opening Linen yn Lân
Op zaterdag 8 april opende Joop Mulder, voormalig directeur van Oerol, onder grote belangstelling het landart project en expositie LINEN YN LÂN bij galerie Heechsicht. Als ode aan de kunstbeweging De Stijl heeft beeldend kunstenaar Gerrit Terpstra in samenwerking met Yolanda van Dongen een lijnenpatroon van kleine sloten en vlakken in een perceel grasland van melkveehouder Jacob van der Wal ontworpen. Loonwerker Arjen Rijpma zorgde voor het graven van de smalle slootjes en buurtkinderen holpen met het zaaien. Dit “schilderij”, geïnspireerd op de Victory Boogie Woogie van Mondriaan, geeft het oude “sleattenplan” van Friesland weer. Zie ook het artikel op nieuweoogst.nu.

Opening Omke Jan
Op woensdag 12 april ging, na bijna 3 jaar van voorbereiden, verbouwen en  inrichten van de voormalige boerderij aan de Iewâl, de boergondische ontmoetingsplek Ome Jan officieel open. Je kunt er niet alleen eten en drinken maar ook slapen. Eten wordt bereid met zoveel mogelijk producten uit de omgeving. Bij de opening werd koe Gelske verkocht door de oomzegger van Omke Jan, Jan Bles sr. En gedeputeerde Johannes Kramer. Kinderen van de basisscholen hielpen met het maken en ronddelen van de hapjes.

Opening passantenhaven
Hij was al een tijdje in gebruik maar donderdagmiddag 20 april was dan de officiële ingebruikname van de passantenhaven, die er voor zorgt dat watersporters Woudsend niet meer voorbijvaren. Dorpsbelangenvoorzitter Loek Hogenhout en wethouder Maarten Offinga kregen daarbij gezelschap van nog een paar hoogwaardigheidsbekleders van de provincie, waaronder gedeputeerde Sietske Poepjes.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.woudsendonline.nl/nieuws/veel-activiteiten-deze-maand-in-woudsend

apr 23 2017

Watersportseizoen muzikaal geopend met Shantyplus festival

Afgelopen weekend is het watersportseizoen op muzikale wijze geopend met het Shantyplus festival. Naast onze eigen Pôllesjongers lieten diverse koren en orkesten hun liederen horen. Maar er was meer dan alleen muziek. Ook de brandweer, het skûtsje, de thuiszorg en diverse kramen waren aanwezig. De Johanna Jacoba voer tussen Heeg en Woudsend. Bij de horeca waren speciale Shantyplus menu’s samengesteld. De opening vond plaats bij Omke Jan. Het slotakkoord werd gezongen bij De Pleats, waar alle muzikanten samenkwamen. Jan Osinga zorgde weer voor een reportage (klik hier). 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.woudsendonline.nl/nieuws/watersportseizoen-muzikaal-geopend-met-shantyplus-festival

apr 14 2017

Straatwerkzaamheden deel De Warren in Woudsend

Vanaf dinsdag 18 april t/m vrijdag 28 april 2017 is het gedeelte van de Warren, vanaf doorgaande weg Ypekolsgea t/m de aansluiting op de Joh. van Huizumstrjitte, te Woudsend afgesloten voor het door­gaand verkeer. De genoemde rijbaanafsluiting geldt ook voor voetgangers en fietsers. Dit deel van de Warren wordt herstraten. De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Nota Infra BV te Sneek. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uit­voerder van het werk dhr. Albertus de Vries van Nota Infra BV via tel.nr. 06-51611706. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Jacob Jutte van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.woudsendonline.nl/nieuws/straatwerkzaamheden-deel-de-warren-in-woudsend

apr 10 2017

Nieuwe Dorpskrant verschijnt vrijdag 14 april

Op vrijdag 14 april verschijnt weer een nieuwe dorpskrant De Driuwpôlle. In deze krant komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • De frou efter de Learn! Foundation.
  • Een ingezonden brief van de gemeente.
  • Een nieuwe cartoon.

En natuurlijk nog veel meer!

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.woudsendonline.nl/nieuws/nieuwe-dorpskrant-verschijnt-vrijdag-14-april

Oudere berichten «