It Lam

De geschiedenis van de molen is niet vanaf het begin bekend. Op een goederenlijst uit 1580 wordt reeds melding gemaakt van een “wijndtmolen”. Deze “Staat van Goederen” werd opgemaakt bij de beëindiging van het Carmelietenklooster in Woudsend (de Orde van Carmelieten werd in 1337 gevestigd in Woudsend).

Korenmolen It Lam

De huidige molen is in de tweede helft van de 17e eeuw gebouwd ter vervanging van een standerdmolen. Van de vroegste geschiedenis van de huidige molen is ook nog niet veel bekend. In een advertentie in de Leeuwarder Courant van 10 juni 1840 wordt melding gemaakt van de verkoop van “een wel beklanten en aanmerkelijk vertimmerden en veel verbeterden rogge-, tarwe-, pel- en mosterdmolen met 4 paar stenen, zijnde hoog op de stelling 6 el en 2 palm en hebbende eene vlugt van 23 el en 5 palm met molenhiem en jachthuis”. Veel schepen werden in Woudsend bevoorraad voor verre reizen over zee. Gort was het voedsel bij uitstek om mee te nemen aan boord. Ongetwijfeld zal “Het Lam” bij deze bevoorrading een voorname rol hebben gespeeld. Diezelfde schepen namen op hun terugreis van de Oostzeelanden naast hout en graan ook mosterdzaad mee retour, wat op de molen werd verwerkt tot mosterd.

Graanmolen “Het Lam” is een achtkante houten bovenkruier, een monnikkorenmolen met stelling. De onderbouw is gemetseld. Kap en romp zijn met riet gedekt. Het staartwerk is van hout, met kruihaspel. De stalen roeden zijn 20 meter lang en oudhollands opgehekt. De vlaamse vang is voorzien van een stut. De molen heeft 2 koppels maalstenen, een koppel 16-enders natuurstenen en een koppel 16-enders kunststenen.

Op 20 november 1849 werd de molen gekocht door de uit Duitsland afkomstige Carl Johann Wilhelm Siegert. Beide zonen Friedrich Wilhelm August Erasmus en Carl Ernst Hugo werden door hun vader opgeleid in het molenaarsvak en namen de molen over na diens overlijden.
In 1909 kwam de molen in het bezit van Foeke Siegert, zoon van Carl. De zoon van Foeke, Carl Ernst Hugo, werd in 1935 eigenaar en zou voorlopige de laatste molenaar van “Het Lam” worden, want op 20 november 1959 verkocht hij de molen, mede als gevolg van een verkeersongeluk. De nieuwe eigenaar gebruikte de molen alleen als opslagplaats.

In 1960 kocht de gemeente Wymbritseradiel de molen en sinds 1995, na restauratie, doet de molen weer dienst voor het doel waarvoor hij gebouwd is, het malen van granen. Eerst werd dit gedaan door 2 vrijwillige molenaars, maar inmiddels heeft de molen al weer een aantal jaren een beroepsmolenaar. Het naastgelegen molenhuis werd in 1999 door de gemeente aangekocht en doet nu dienst als informatiecentrum en winkel voor de verkoop van zelf gemalen graanproducten.

Op maandagmiddag 8 januari 1996 stond de molen in de rouwstand met iets doorgedraaide wieken. Dit gebeurde als eerbetoon aan de laatste in Woudsend wonende molenaarsdochter, Jitske Siegert, die op 3 januari 1996 op 92-jarige leeftijd overleed en op die maandagmiddag begraven werd. Op haar sterfdag was Jitske Kampen-Siegert net verhuisd van de woning tegenover de molen naar het verzorgingstehuis in Balk.

Openingstijden:
Molen : zaterdags van 10.00 – 17.00 uur
Winkel: woensdags van 13.00 – 17.00 uur / donderdag t/m zaterdags van 10.00 – 17.00 uur

Bronnen:

  • De molens van Woudsend, A. Bokma – uitgave Monument van de Maand, juni 1986
  • www.molensinbedrijf.nl
  • Dorpsblad De Driuwpôlle

Website: www.molenhetlam.nl