Stand van zaken Skar-2

De inloopmiddag van januari in het MFC werd druk bezocht. Inwoners van Woudsend lieten zich informeren over de plannen voor het Skar 2 gebied en gaven hun ideeën en inzichten. De laatste opmerkingen en aanvullingen vanuit het dorp zijn nu verwerkt in een schets die weergeeft hoe het zou kunnen worden: de Planindeling.Dit plan is door de gemeente SWF doorgerekend en gaat nu met een positief advies naar het College van B&W en de Gemeenteraad. Daarna volgen de bestemmingsplanprocedures.De werkgroep met daarin vertegenwoordiging van DB en OVW zijn en blijven hierbij betrokken en aan tafel bij de partners van gem SWF.

Lees meer »

Nieuwsbrief - stand van zaken Skar-2

De afgelopen maanden zijn Dorpsbelang Woudsend, de Ondernemersvereniging en de gemeente Súdwest-Fryslân druk bezig geweest met het ophalen van wensen en behoeftes voor het nieuw te ontwikkelen woongebied It Skar 2 in Woudsend. Door het houden van een woonbehoefte enquête en het organiseren van een inloopdag op 19 maart jl. hadden inwoners van Woudsend en belangstellenden de mogelijkheid input te geven op het nieuwe woningbouwplan. In dit bericht worden de conclusies weergegeven van de opgehaalde informatie en leggen we uit hoe we verder gaan.

Lees meer »

Voor de zomer terugkoppeling over It Skar 2

Dorpsbelang Woudsend, Ondernemersvereniging Woudsend en de gemeente Súdwest-Fryslân praten samen verder over de ontwikkeling van It Skar 2. Nog voor de zomer komt er een terugkoppeling richting de bewoners en geïnteresseerden.

Lees meer »

Denk mee over de nieuwe wijk It Skar 2

Gemeente Súdwest-Fryslân realiseert een nieuwe woonwijk met ongeveer 30 woningen in It Skar 2. Wij hebben de ambitie na te denken over duurzaamheid in de breedste zin van het woord, zoals dit samen met alle inwoners van onze gemeente is bedacht en is vastgelegd in de Omgevingsvisie.

Lees meer »

Resultaten Woonbehoefte-enquête

Van die 204 reacties zijn er 110, die aangeven binnen 6 jaar te willen verhuizen.Een klein deel zal uit Woudsend vertrekken, een opmerkelijk groter deel geeft aan belangstelling voor It Skar-2 te hebben.

Lees meer »