Laatste nieuws

September 2021

Open Monumentendag en Uitfestival SWF in Woudsend zeer geslaagd.

De Monumentendag, in Woudsend een combinatie Monumenten, Muziek Markt en Meer met UIT Festival SWF was dit jaar een zeer geslaagde editie. Na de opening door de sleepbootschipper, was het de hele dag gezellig druk op de extra Boerenmarkt, bij de opengestelde monumenten, alsmede bij de muziekuitvoeringen in en bij het MFC. Ook de rondvaartboot "Us Edse" kon rekenen op een warme belangstelling.Een korte foto impressie met foto's van J. Osinga

Lees meer »
Augustus 2021

Ontmoetingsavonden - UP! Themagesprekken

In samenwerking met o.a. Dorpsbelangen Woudsend en de Protestantse gemeente "de Karmel" organiseert UP! in Woudsend de komende weken een zestal themagesprekken.De thema's die aan de orde komen zijn vrijheid, vriendschap en vertrouwen. De groepsgrootte zal ongeveer 8 personen per sessie zijn. Bij elke sessie zal er een gespreksleider aanwezig zijn, die is opgeleid vanuit de organisatie van UP!, een landelijke organisatie, die zich richt op ouder worden in Nederland. Hoewel de doelgroep van UP! de ouderen onder ons zijn, worden ook de jongere dorpsgenoten van harte uitgenodigd om ook aan te schuiven.Dus kom gerust langs, er is koffie, thee en iets lekkers. Er zijn kosten aan verbonden.

Lees meer »