Laatste nieuws

Augustus 2022
Juli 2022

Nieuwsbrief - stand van zaken Skar-2

De afgelopen maanden zijn Dorpsbelang Woudsend, de Ondernemersvereniging en de gemeente Súdwest-Fryslân druk bezig geweest met het ophalen van wensen en behoeftes voor het nieuw te ontwikkelen woongebied It Skar 2 in Woudsend. Door het houden van een woonbehoefte enquête en het organiseren van een inloopdag op 19 maart jl. hadden inwoners van Woudsend en belangstellenden de mogelijkheid input te geven op het nieuwe woningbouwplan. In dit bericht worden de conclusies weergegeven van de opgehaalde informatie en leggen we uit hoe we verder gaan.

Lees meer »

Project wateroverlast: Terugkoppeling bewonersavond

In de afgelopen periode zijn er stappen gezet om het eerste deelgebied in Woudsend aan te pakken. Na de zomer start aannemer Thomassen met het afkoppelen van het hemelwater van de riolering. Omdat de dorpskrant in deze zomermaanden niet verschijnt, een korte update van de stand van zaken en terugkoppeling van de bewonersavonden die recent hebben plaatsgevonden.

Lees meer »