Laatste nieuws

December 2023
November 2023

Lichtje aansteken in de Karmel

Wanneer we een dierbare verliezen, missen we hem of haar. Verdriet is voor iedereen herkenbaar en voor iedereen is het anders hoe met dat verdriet om te gaan. In de donkere tijd van het jaar steken we de lichtjes aan thuis en in de kerk. 

Lees meer »

Intocht Sinterklaas

Bij Woudsend Online is het bericht binnengekomen, dat Sinterklaas het plan heeft opgevat om, als er tenminste niets tegenzit of tussenkomt, op 25 november Woudsend te bezoeken.

Lees meer »
Oktober 2023

Stichting ASM gelanceerd website (Aanjagers Sleattemermar)

Geïnspireerd door organisaties die rond het Tjeukemeer de krachten bundelden, ging - jaren geleden - 'De Regiegroep' in Woudsend aan de slag om net zoiets voor het Slotermeer te doen. Het Tjeukemeer is een voorbeeld van hoe een verlaten hoek van het Friese merengebied opbloeit wanneer je krachten bundelt en elkaar informeert.

Lees meer »

Nacht van de Nacht

De Nacht van de Nacht is een jaarlijks evenement georganiseerd door de Natuur- en Milieufederaties om aandacht te geven aan lichtvervuiling en de verspilling van energie aan overbodige verlichting.

Lees meer »
September 2023

Presentatie over de Marken Wadden.

Wieger Postma uit ons dorp heeft zich tijdens zijn afstudeeropdracht aan de academie van Bouwkunst bezig gehouden met een nieuwe manier van denken over het bouwen van een nieuw landschap. Niet een bouwen tegen het water, maar met het water. Het water als vriend en niet als vijand. De Marker Wadden is hier een voorbeeld van. Wieger verteld op 20 september om 20.00 uur het een en ander over zijn afstudeerwerk en de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd bij de bouw van nieuwe stedelijke gebieden.

Lees meer »
Augustus 2023