Laatste nieuws

November 2021

De Noodpomp : bestrijding wateroverlast

Wateroverlast Woudsend: de noodpomp Afgelopen tijd heeft Woudsend meerdere malen te kampen gehad met wateroverlast. In enkele gevallen liep (regen)water de woningen en bedrijven in met schade tot gevolg. De oorzaak hiervan ligt onder andere in het feit dat de wijk omringd wordt door een kade. Een gedeelte van Woudsend ligt hierdoor in een “kommetje” waardoor het water bij zware regenbuien niet kan afstromen naar bijvoorbeeld een watergang. Daarnaast is de afvoercapaciteit van het rioolstelsel relatief klein waardoor snel water op straat komt te staan.

Lees meer »

MFC De Driuwpôlle dicht, donderdag weer open.

Vorige week heeft het bestuur van het MFC  gemeend het MFC te moeten sluiten vanwege een groot aantal besmettingen. Inmiddels zijn we een paar dagen verder en zijn ook de landelijke maatregelen voor de komende drie weken bekend. vandaar dat het bestuur heeft besloten om onder voorwaarden a.s. donderdag weer open te gaan. Een en ander wordt in de volgende brief uitgelegd.

Lees meer »