Dorpscoördinator

De Gemeente Súdwest-Fryslân heeft 89 dorpen en steden en een aantal buurtschappen. Dit zijn de kernen. Om het contact tussen de gemeente en de kernen goed te organiseren werken ze met een Kernenbeleid bij de gemeente. Dit betekent dat elke stad, dorp of wijk een eigen stads-, dorps- of wijkcoördinator heeft. Om goed op de hoogte te blijven van wat er speelt en leeft in de kernen werkt de coördinator samen met de stads-, dorps- en wijkbelangen, andere vrijwilligersorganisaties en initiatiefnemers in de buurt.

Heb je een wens of idee voor je leefomgeving?
Wil je bijvoorbeeld de buurt vergroenen, meer ruimte om te spelen of elkaar ontmoeten? Of heb je ideeën om jouw straat anders in te richten, wil je een plek voor de jeugd creëren of wil je iets doen met bewegen? Lees op de pagina Idee, wens of initiatief wat je zelf kunt doen en hoe de gemeente jou kan helpen.

Wat doet een dorpscoördinator?

Een dorpscoördinator is in zijn werkgebied:

  • de schakel tussen de mienskip (samenleving) en de gemeente;
  • weet wat er speelt en leeft in jouw stad, dorp of wijk en brengt wensen en ideeën die leven op de juiste plek in de gemeentelijke organisatie;
  • weet waar de gemeente aan werkt en zorgt voor afstemming met collega's en bestuur;
  • komt op voor het inwonersbelang.

Dorpscoördinator Woudsend

Erwin van der Meer
Telefoon: 06-133 240 55
E-mail: e.vandermeer@sudwestfryslan.nl 

Contactwethouder
Michel Rietman 

Is een lantaarnpaal kapot of zie je een losse stoeptegel? Geef je melding aan de gemeente door via Melding Openbare Ruimte.