Woudsend Ontwikkeling Methode - WOM

Woudsend wordt in de gemeente Súdwest-Fryslân het dorp waarin een proef komt met Integraal Gebiedsgericht werken, nadat Woudsend de gemeente benaderd heeft met meerdere verzoeken, waaronder het uitbreidingsplan ‘t Skar 2 en over de wateroverlast in de Melchior Clantstrjitte en de Kleasterstrjitte.
De oplossing moet gecombineerd worden in de WOM (Woudsender OntwikkelingsMethode). Gemeente en provincie stellen beiden geld beschikbaar.

Voortvloeiend uit de dorpsvisie 2020 - 2030 zijn een aantal werkgroepen opgetuigd. Zo is er de werkgroep Wonen, Infrastructuur land, infrastructuur water, duurzaamheid en binnenkort komen daar nog een aantal bij.

Via deze pagina's zult u op de hoogte worden gehouden wat de voortgang van deze werkgroepen is en hoe u verdere informatie kunt verkrijgen.

 

Laatste Update

WOM Algemeen : 25 maart 2022
Werkgroep Wonen : 17 maart 2023