Home » Agenda » Kerkdiensten

PKN Gemeente

"De Karmel"

 

Zondag 1 maart om 10.00 uur
ds. R. Bosman-Romkema

Zondag 8 maart om 10.00 uur
mevr. E. Stellingwerf, Woudsend

Zondag 15 maart om 10.00 uur
In verband met het Coronavirus is de samenkomst komen te vervallen. Via kerkomroep.nl is de dienst te volgen.

Zondag 22 maart om 10.00 uur
In verband met het Coronavirus is deze viering komen te vervallen.

 

Zondag 29 maart om 10.00 uur
In verband met het Coronavirus is deze viering komen te vervallen.

Zondag 5 april om 10.00 uur
Palmpasen - ds. R. Bosman-Romkema

Donderdag 9 april om 19.30 uur
Witte Donderdag - Maaltijd v/d Heer - ds. R. Bosman

Rooms-Katholieke Parochie

Sint Michaëlkerk

 

Zondag 1 maart om 11.00 uur
pastor J. de Zwart, priester

Zondag 8 maart om 11.00 uur
pastor A. Schothorst-Vos

Zondag 15 maart om 11.00 uur
In verband met het Coronavirus is deze viering komen te vervallen.

Zondag 22 maart om 10.00 uur in Sint Nicolaasga
In verband met het Coronavirus is deze viering komen te vervallen.

Zaterdag 28 maart om 19.30 uur
In verband met het Coronavirus is deze viering komen te vervallen.

Zaterdag 4 april om 19.30 uur
Palmpasen - pastoor H. Nota

Donderdag 9 april om 19.00 uur in RK kerk in Balk
Witte Donderdag - pastores R. Hoogma & J. de Zwart