Toneelvereniging Fertier

Inlichtingen: Pauline van der Weij
Tel.: 0514-591140 / 06-4216544
Meer info…

Koor Om ‘e Nocht

inlichtingen: Marten de Vreeze
Adres: Lytse Finne 15, 8551 RN, Woudsend
Tel.: 06-51222789
E-mail: marten.devreeze@wartsila.com
Meer info…

R.K. Zangkoor het Ceciliakoor

Secretariaat: A. van der Wey-van Aalsum
Adres: Nummer 18a, 8554 RD, Ypecolsga
Tel.: 0514-591732

Shantykoor De Pôllesjongers

Inlichtingen: Adriaan van der Horst
Adres: Dokter Bongastrjitte 13, 8551 RH Woudsend
Tel.: 06 – 52 53 768
E-mail: info@pollesjongers
Website

Sjonggroep Reinbôge

Inlichtingen: Jetske Bouma–de Vries
Adres: Dokter Bongastrjitte 16, 8551 RG, Woudsend
Tel.: 0514-591749
E-mail: j.bouma-devries@kpnmail.nl
Website

Historische Kring Woudsend

Secretariaat: Broer de Wolff
Adres: B.W. Okmastrjitte 3, 8551 NP Woudsend
Tel.: 0514-856652
Meer info…