mei 17 2019

Feestelijk opening jubileumtentoonstelling Historische Kring

In een mooi voorjaarszonnetje verzamelen vrijdagmorgen 11 mei medewerkers, donateurs en genodigden zich bij galerie LYTS in de Midstrjitte voor de opening van een bijzondere tentoonstelling: “Woudsend in vroegere tijden.”
Openingshandeling: Het sluitstuk van de tentoonstelling met 36 panelen wordt door molenaar Cees Notenboom op een historische hondenkar precies op tijd binnengebracht!  
Samen met voorzitter Douwe Zondervan wordt het 36e paneel, met foto en tekst over molen Het Lam opgehangen.
Daarna kan iedereen naar binnen om de tentoonstelling op het gemak bekijken.
 
Het eerste weekend hebben al veel Woudsenders, oud-Woudsenders en toeristen de tentoonstelling bezocht. Met veel herkenning, herinnering en gesprekken bij de panelen over Woudsend van vroeger. Ook mooie reacties via het gastenboek.
De tentoonstelling is tot en met 23 juni elke zaterdag en zondag geopend van 12 tot 17 uur. De Historische Kring leidt u graag rond.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.woudsendonline.nl/voorpagina/feestelijk-opening-jubileumtentoonstelling-historische-kring

mei 16 2019

Wij komen in actie voor KWF Kankerbestrijding!!

Vrijdag 24 mei starten wij met een 24 uur durende Elfsteden Estafette, wij starten vanuit Woudsend en zullen zaterdag 25 mei weer finishen in Woudsend. Wij gaan deze estafette hardlopen met allemaal familieleden, de afstanden variëren van 5 km, 10 km tot en met 21,5 km. 

Dit initiatief nemen wij omdat wij helaas te maken hebben met kanker binnen onze familie, zoals helaas ook bij vele andere gezinnen en families.
Deze estafette is bedoeld om de mensen die hiermee te maken hebben een hart onder de riem te steken.

Op dit moment hebben wij al een bedrag van meer dan € 5000,00 binnengehaald, waar wij met z’n allen enorm trots op zijn. Iedereen die ons heeft gesteund willen wij dan ook hartelijk bedanken.

Lijkt het je leuk om ons langs de route aan te moedigen, wij zijn te volgen via onze Facebookpagina @Elfsteden-Estafette-2302084033345475, wij zullen jullie tijdens de estafette op de hoogte houden van wie er loopt en waar we op dat moment lopen.

Doneren kan natuurlijk nog steeds, zegt het voort!!
Met vriendelijke groet,

Familie van der Pol en Familie Dooper.

https://acties.kwf.nl/fundraiser/jpol11850

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.woudsendonline.nl/voorpagina/wij-komen-in-actie-voor-kwf-kankerbestrijding

mei 16 2019

Het nieuwe VVV informatiepunt

Ver van de pers: Het nieuwe VVV informatiepunt.

Vanaf deze week is een nieuw informatiepunt voor toeristen van start gegaan in Woudsend.
Door een samenwerking van Woudsend Promotie, VVV Waterland van Friesland en Petra de Jong zal de winkel “De Smaak van Water” aan de Waechswâl 5 uitgebreid worden met toeristische informatie.
Er zal informatiemateriaal te vinden zijn over voorzieningen, die voor gasten en bezoekers (maar ook voor inwoners) van Woudsend van belang zijn.

Vandaag zijn de nieuwe vlaggen opgehangen en ze zijn vanuit de haven maar ook vanaf de parkeerplaatsen perfect te zien.

De openingstijden:

Woensdag :13:00 – 17.00 uur
Donderdag :13.00 – 17.00 uur
Vrijdag :13.00 – 17.00 uur
Zaterdag :13.00 – 17.00 uur
Zondag :13.00 – 17.00 uur

Naast standaard foldermateriaal zal Petra ook extra mondelinge informatie toevoegen.
Buiten de openingstijden is het ook mogelijk om folders bij Aquacamping & jachthaven de Rakken te halen.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.woudsendonline.nl/voorpagina/het-nieuwe-vvv-informatiepunt

mei 13 2019

Terugblik Shanty-plus festival 2019

Zonnig en geslaagd Shanty-plus Festival 

Een zonnige, muzikale en vrolijke dag was het op 20 april  tijdens het  ‘Shanty-plus Festival’.

Het mooie zomerse weer was natuurlijk wel een cadeautje voor zo’n feestelijk opening van het watersportseizoen. De koren werden bij het MFC ontvangen met koffie, koek, sûkerbole en broodjes.

Na de opening van de dag door onze Woudsendse sleepbootschipper Marijke van der Wal konden de koren los bij de verschilldende terrassen van de horeca. Veel muzikale variatie en vrolijkheid werd gebracht door de koren uit Noord-Holland, Groningen en Friesland. Er was een gezellige markt op de Waechwâl en bij de passantenhaven. Het  kinderplein werd weer druk bezocht en de vaartochtjes door Woudsend en naar Heeg konden steeds vol vertrekken. Mooi om te zien was, dat naast de gasten ook veel Woudsenders volop genoten van het programma.

Het festival werd afgesloten met een samenzang van alle koren bij het MFC-podium met tot slot het Friese volkslied. Een geslaagde dag die nog even werd voortgezet in en bij de horeca.

De organisatie van het  Shanty-plus Festival festival was in handen van shantykoor De Pôllesjongers uit Woudsend in samenwerking met de horeca en het MFC ‘De Driuwpôlle’.

Met dank voor de ondersteuning door Woudsend Promotie, de gemeente Súdwest-Fryslan en vele bedrijven: Spar Kraakman, Aquacamping en jachthaven De Rakken, Jachtwerf Molenaar, Watersportbedrijf De Welle, Wellekom Watersport, Bouwbedrijf De Vries, Timmerfabriek De Jong, Van der Meulen Woudsend BV, Kuipers Woudsend, Jachthaven 18, ’t Ponkje, De Plaets, De Klerk, De Watersport en Omke Jan.

Aan iedereen ‘tige tank’ voor alle medewerking aan deze prachtige dag!

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.woudsendonline.nl/voorpagina/terugblik-shanty-plus-festival-2019

mei 13 2019

Blauwe Vlag 2019 met Groene Wimpel voor Schraa Watersport

Op 9 mei heeft Schraa Watersport in Woudsend voor de 5e keer de Blauwe Vlag ontvangen. “Het is ieder jaar weer een kroon op ons werk. Dat een onafhankelijke organisatie naar ons kijkt en onze jachthaven een Blauwe Vlag certificering waard vindt”, zeggen Klaas en Carla Schraa. “We hechten veel waarde aan duurzaamheid, natuur en milieu. De criteria van de Blauwe Vlag vormen sluiten daar goed bij aan.”

De Blauwe Vlag is de internationale onderscheiding die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens die veilig, schoon en duurzaam zijn. In de praktijk betekent dit dat genomineerden moeten voldoen aan een aantal belangrijke criteria zoals schoon (zwem)water, goede sanitaire voorzieningen en een hoge mate van veiligheid. In 2019 zijn aan 124 jachthavens en 57 stranden de Blauwe Vlag toegekend. De Blauwe Vlag is één jaar geldig: jaarlijks wordt opnieuw aan de hand van controles bekeken of Schraa Watersport nog aan de vereisten voldoet.

Schraa Watersport ontving boven op de Blauwe Vlag ook de zogenoemde Groene Wimpel. De Groene Wimpel is een extra onderscheiding voor 25 jachthavens die naast de criteria van de Blauwe Vlag nog extra inspanningen leveren op het gebied van duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Klaas en Carla zijn extra trots dat zij bij deze selecte groep behoren.

Voor meer informatie: https://www.blauwevlag.nl/groenewimpel

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.woudsendonline.nl/voorpagina/blauwe-vlag-2019-met-groene-wimpel-voor-schraa-watersport

mei 13 2019

Nieuwe Driuwpôlle valt vrijdag weer op de mat!

Op vrijdag 17 mei verschijnt weer een nieuwe editie van dorpskrant De Driuwpôlle. In dit nummer leest u onder andere over de volgende onderwerpen: 

  • De minsken efter… It âld papier
  • • Nieuws van Woudsend Promotie
  • • Terugblik op het Shanty-plus festival
  • • Nachtkuier Wâldsein

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.woudsendonline.nl/voorpagina/nieuwe-driuwpolle-valt-vrijdag-weer-op-de-mat-5

mei 09 2019

Veelbelovende startende ondernemer van het kwartaal

Michel van ’t Blik, nieuwe eigenaar van Wellekom Watersport,  is door de Rabobank uitgeroepen tot veelbelovende startende ondernemer van het kwartaal.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.woudsendonline.nl/voorpagina/veelbelovende-startende-ondernemer-van-het-kwartaal

mei 08 2019

Algemene toespraak 4-meiherdenking 

Net zoals op veel plaatsen in Nederland en de rest van het Koninkrijk zijn wij stil. Stil om te herdenken.

Vandaag, op de vierde mei herdenken wij de oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar ook de slachtoffers van al die oorlogen daarna.

Wij herdenken de mensen die hun leven gaven voor onze vrijheid. En staan stil bij iedereen die zich door de jaren heen op uiteenlopende manieren heeft verzet tegen onderdrukking en terreur. Bij iedereen die niet in vrijheid kon kiezen.

In 2019 benadrukt het Nationaal Comité 4 en 5 mei het thema ‘in vrijheid kiezen’. In vrijheid kiezen betekent meer dan alleen kiesrecht. Kiesrecht dat we nu honderd jaar hebben in ons land. In vrijheid kiezen en leven moedigt aan om zelfstandig te denken.

Op veel plaatsen in deze wereld is die vrijheid er niet. Geen vrijheid om je mening te uiten, om kritisch te denken, om te zijn wie je bent.
En die vrijheid was er ook niet in de Tweede Wereldoorlog en al die oorlogen die er nog op volgden. Het open en vrije debat verstomde, democratie werd buitenspel gezet. Dit zette de deur open voor uitsluiting en onverschilligheid.

Democratie en vrijheid kunnen ook nu nog gevaar lopen als we heel geleidelijk een muur optrekken tussen groepen in de samenleving. Als we gaan denken in wij en zij. En dat heel gewoon gaan vinden. Het gaat er om hoe wij ons in ons dagelijks leven gedragen. Wat doen wij als het er op aankomt?

Schrijver Elie Wiesel, die Auschwitz overleefde, zei: “Het tegenovergestelde van liefde is niet haat, maar onverschilligheid.” Dit moeten we niet alleen zien als een les uit het verleden, maar ook als een opdracht voor de toekomst. Vrijheid en democratie komen met een verantwoordelijkheid. Ze vragen betrokkenheid.

Vandaag zijn we twee minuten stil… Stil om alle mensen te herdenken die hun leven gaven voor onze vrijheid.

De oorlog ligt bijna 75 jaar achter ons. Verschillende generaties zijn sindsdien in vrijheid opgegroeid. We hebben nogal wat te verdedigen. We hebben nogal wat te verliezen. Wie oog heeft voor een ander, wie met beide benen in de samenleving staat en betrokken is, die kan niet achteloos omgaan met vrijheid. Die kan niet onverschillig zijn over wat er gebeurt in de wereld, in ons land, in onze eigen buurt.

De vrijheid om te zijn wie je bent, om in veiligheid te kunnen samenleven, te kunnen kiezen. En om te herdenken.

Herdenken in vrijheid. Het is een voorrecht om te beschermen en te koesteren. Vrijheid is geen gegeven, het is een opdracht. We moeten er iedere dag voor kiezen en naar handelen.

Sprekers waren Douwe Zondervan (voorzitter Historische Kring), Stella van Gent (wethouder gemeente Súdwest-Fryslân), Ingeborg Maud (namens Dorpsbelang Woudsend) en twee jonge sprekers, Noa van der Meulen (Mr. Van de Brugschool) en Mylena de Wind (Bonifatiusschool).

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.woudsendonline.nl/voorpagina/algemene-toespraak-4-meiherdenking-%ef%bb%bf

mei 08 2019

Buitenfitness Wâldsein

Uit het dorp kwam een vraag om een buitenfitness te realiseren in Woudsend en dorpsbelang Woudsend is daar mee aan de slag gegaan.

De vraag om de sloepenhaven aan te kleden kwam ook ter sprake zo hebben we dit kunnen combineren.

Zo krijgen we een super nieuw sportieve accommodatie voor Woudsenders en de toerist.

We zijn al een poos bezig met geld in te zamelen voor het realiseren voor deze buitenfitness toestellen.

Wij zijn dan ook heel blij met een bijdrage van de RABOBANK, ook van de gemeente SWF hebben we financiële steun. Wanneer de toestellen geplaatst worden is nog niet helemaal duidelijk maar dat wordt in de dorpskrant gemeld.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.woudsendonline.nl/voorpagina/buitenfitness-waldsein

mei 08 2019

Omgevingsvisie

Súdwest-Fryslân is een gezonde gemeente waar we met elkaar op een geweldige manier kunnen wonen, werken en recreëren. Maar er zijn allerlei ontwikkelingen die invloed hebben op onze mienskip en leefomgeving. Bijvoorbeeld op het gebied van klimaat, duurzaamheid, veiligheid en gezondheid. Hoe zorgen we ervoor dat we in 2040 nog steeds een gezonde en fijne gemeente zijn? Het mooie is dat inwoners, ondernemers en gemeente hier samen voor kunnen zorgen.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.woudsendonline.nl/voorpagina/omgevingsvisie

Oudere berichten «