Wâldsein bloeit - Natuurlijk tichtbij

Gepubliceerd op 27 april 2024 om 09:14

In 2024 doen zes Friese dorpen mee aan Fryslân Bloeit. Akkrum-Nes, Grou, Wergea, Eastermar, Wâldsein en Berltsum staan tijdens hun Bloeiweek in het teken van plezier hebben, gezonder leven, aandacht voor elkaar hebben, doelen stellen, geloven in jezelf en de mienskip en samenwerken aan een bloeizone. Grote vraagstukken over klimaat, natuur, voedsel, dierenwelzijn, en ons eigen welzijn vragen steeds meer aandacht. Wat kun je daar als individu aan doen? Dat is een uitdaging waarvoor we allemaal staan. Als we de krachten bundelen in ons dorp, kunnen we met elkaar mooie stappen zetten. Wat als dorpen hun krachten bundelen en samenwerken om tot antwoorden te komen?

 

Wâldsein Bloeit gaat samen met de hele gemeenschap de uitdaging aan op 9 tot en met 15 september 2024. Elke ochtend om 7:00 uur kan iedereen komen zwemmen. Daarna om 8:00 uur kan er met alle kinderen van de basisschool samen gegymd worden op het schoolplein.

Andere projecten die er nog uitgewerkt worden zijn: fietstocht, samen het blote voeten pad maken en aan het eind van de week wordt dat pad officieel geopend, een Hûskeamer, er komen diverse lezingen die gevolgd kunnen worden, een dorpstuin, makkelijke moestuindiner, beach volleybal clinic, tweede kans markt, verhalen om van te smullen, fossiel vrij varen kraam, voorlichting over een deel auto, starten met wandkleed maken over Woudsend.

De komende maanden willen de initiatiefnemers de ondernemers, verenigingen, ouderen en jongeren uitdagen om juist in die week activiteiten te organiseren. Heb je vragen of heb jij een leuk initiatief voor een activiteit in deze week meld je aan bij Ronald Messing, Sonja Mulder, Reina Reekers, Pytsje Bokma, Wietse Dijkstra, Nelleke Langius, Fons Sogtoen of via de mail naar woudsendbloeit@gmail.com

 

Noteer deze week vast in je agenda want het beloofd een geweldige week te worden!