Keunst fan Tichtby

Vanaf 24 november is er in de galerie LYTS te Woudsend een najaarstentoonstelling ‘Keunst fan Tichtby’ van 5 kunstenaars uit Woudsend.Er zijn verschillende technieken en verschillende stijlen te zien. 

Lees meer »

Lichtje aansteken in de Karmel

Wanneer we een dierbare verliezen, missen we hem of haar. Verdriet is voor iedereen herkenbaar en voor iedereen is het anders hoe met dat verdriet om te gaan. In de donkere tijd van het jaar steken we de lichtjes aan thuis en in de kerk. 

Lees meer »

Intocht Sinterklaas

Bij Woudsend Online is het bericht binnengekomen, dat Sinterklaas het plan heeft opgevat om, als er tenminste niets tegenzit of tussenkomt, op 25 november Woudsend te bezoeken.

Lees meer »

Stichting ASM gelanceerd website (Aanjagers Sleattemermar)

Geïnspireerd door organisaties die rond het Tjeukemeer de krachten bundelden, ging - jaren geleden - 'De Regiegroep' in Woudsend aan de slag om net zoiets voor het Slotermeer te doen. Het Tjeukemeer is een voorbeeld van hoe een verlaten hoek van het Friese merengebied opbloeit wanneer je krachten bundelt en elkaar informeert.

Lees meer »

Nacht van de Nacht

De Nacht van de Nacht is een jaarlijks evenement georganiseerd door de Natuur- en Milieufederaties om aandacht te geven aan lichtvervuiling en de verspilling van energie aan overbodige verlichting.

Lees meer »