Klokkenstoel Indijk

Op een soort terpje in het weiland ligt een klein kerkhof met een paar grafstenen en een klokkenstoel. In 1720 stond hier al een klokkenstoel bij de overblijfselen van een kerk, maar Indijk had bijna geen klokkenstoel meer gehad. In het vroege voorjaar van 1949 werd de klokkenstoel door een zware storm vernield en de gemeenteraad besloot geen nieuwe klokkenstoel te bouwen. De 14-eeuwse klok die na de oorlog teruggekomen was, werd opgeslagen bij gemeentewerken.

Toen de bewoners hoorden dat de gemeente plannen had om de klok bij de jachthaven op te hangen, kwamen ze in actie. En met succes: er werd een klokkenstoel aangekocht die een bedrijf uit Winterswijk had gebouwd om aandacht te trekken op een bouwbeurs in Zuidlaren. En zo heeft Indijk sinds 1978 weer een klokkenstoel,6,5 meter hoog, met wit helmdak, weerhaan en ‘kippenladdertje’ naar de oude klok.

Bron: Klokkestoelroutes in Friesland, Bas den Oudsten (1988).