Klokkenstoel Smallebrugge

Smallebrugge was met 13 inwoners heel lang het kleinste dorp van Friesland. Toch heeft hier ooit in het verre verleden een kerk gestaan. De kerk werd, zoals in die tijd op veel plaatsen gebeurde, wegens geldgebrek vervangen door een klokkenstoel. In 2005 is, na jarenlange verwaarlozing, de oude klokkenstoel uit 1963 afgebroken en is een geheel nieuw exemplaar geplaatst, dat door Bouwbedrijf Bootsma in Easterwierrum op authentieke wijze is vervaardigd van Bilinga, een tropische hardhoutsoort. Het is een klokkenstoel met zadeldak, mooie makelaars, een gesmeed kruis en windwijzer.

De uit 1624 daterende begraafplaats is sinds kort eigendom van de gemeente Wymbritseradiel. Het beheer van de klokkenstoel ligt al meer dan 125 jaar bij de Buma Stichting. Lieuwe Annes Buma werd in 1796 in Woudsend geboren. Lieuwe Annes vader was rijk geworden met de handelsvaart op de Middellandse Zee en zijn moeder bezat landerijen en boerderijen in Smallebrugge. Lieuwe Annes studeerde zelf de klassieke talen en behaalde in 1816 zijn doctorstitel. Toen zijn ouders overleden, erfde Lieuwe Annes het hele familiefortuin, omdat de vrijgezel als laatste overbleef. Hij overleed in 1876 en bepaalde bij testament dat er met zijn geld een stichting in het leven zou worden geroepen die o.a. het beheer en onderhoud van de begraafplaats met klokkenstoel en Buma-graven tot taak kreeg.

Tegelijk met de vervanging van de oude klokkenstoel is ook de uit 1617 stammende luidklok, waarvan de oorspronkelijke kroon ontbrak, gerestaureerd door de firma Lachenmeyer uit Nördlingen. De kroon van de klok werd gereconstrueerd aan de hand van een klok van dezelfde gieter (Henricus Meurs) die in de Hervormde Kerk van Oldemarkt hangt. Naast de vervanging van de klokkenstoel is ook het Buma familiegraf opgeknapt en de bereikbaarheid naar de begraafplaats verbeterd.

Bronnen:
– Voormalige Gemeente Wymbritseradiel – Bumastichting – Sneeker Nieuwsblad – www.klokkenstoelen.n