De Jager

Houtzaagmolen “De Jager” is een typische Friese molen, een achtkante houten bovenkruier op vierkante onderbouw. De molen heeft drie zolders en een Friese korbeelconstructie. Het geheel, ook de aangebouwde zaagschuren, staat op gemetselde klippen. De kap en de romp zijn gedekt met riet. De molen heeft drie zaagramen.

Aangenomen mag worden dat 1719 het bouwjaar van houtzaagmolen “De Jager” is en Jelle Jurjens de eerste eigenaar. Pas in 1734 werd Jelle Jurjens genoemd als eigenaar van een houtzaagmolen en een scheepstimmerwerf. De Jelle Jurjens was belangrijk genoeg om een bijnaam te verwerven, een bijnaam die aan eerste klas hout herinnert: Jelle Zoethout.

In een gevel van een huis aan de “Steech fan Elske” (Bewaarskoallesteech) zit een mooie gevelsteen met daarin een fraai uitgebeitelde houtzaagmolen met het opschrift “1719 Jelle Jurjens en Geertje Dirks”. Dit pand werd eens bewoond door de eerste eigenaar van de molen. Geertje Dirks was z’n derde vrouw.

In de dertiger jaren had een zware storm één der wieken geveld en dat was het voorlopige einde van het windtijdperk. De molen werd daarna door een elektromotor aangedreven. Wel bleef het zaaggedeelte geheel intact en in bedrijf. Daaraan is het te danken dat de oude en zeldzame uitrusting van “De Jager” nog compleet bewaard is gebleven. Lange tijd stond de molen er onttakeld bij; de wieken en de kap waren er af, alleen de romp met de zaagschuur stonden er nog.

In 1965 kocht de Stichting voor Zon en Vrijheid het molencomplex, bestaande uit molenromp met zaag- en droogschuren, molenaarshuis en zeven woningen voor de molenaarsknechten. In het molenhuis werd een watersport-vakantieoord gevestigd en ook de zeven woningen werden hier later bij betrokken. Onder leiding van het directeursechtpaar Ben en Truus Davenschot werd geijverd voor het restaureren en het bedrijfsvaardig maken van “De Jager”. In 1975 werd besloten een financiële actie “op niveau” te houden. Op zaterdag 7 juni 1975 werd de nieuwe “Hellingbrêge” geopend door de toenmalige minister van Sociale Zaken, drs. J. Boersma. Tegelijkertijd startte de actie voor restauratie van “De Jager”. Het startsein werd gegeven door dr. R. Kruisinga, fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Vele prominenten waren daarbij aanwezig.

Op 4 september 1982 werd de gerestaureerde molen heropend door de toenmalige minister van CRM, H. van Doorn. Medio diezelfde maand stond “De Jager” echter in de rouwstand met iets doorgedraaide wieken in verband met het overlijden van Ben Davenschot, de man die met zijn vrouw zo geijverd hadden voor herstel van de molen in de oude staat.

Houtzaagmolen “De Jager” is sinds de restauratie weer in bedrijf en wordt door vrijwillige molenaars gerund. De molen is elke zaterdag voor het publiek geopend van 09.00 tot 17.00 uur en op afspraak.
Meer informatie: info@houtzaagmolendejager.nl of tel.: 06-26747193
Zie ook onze website.

Bronnen: