Herdenkingsmonument Woudsend

Woudsend stichtte een blijvende herinnering aan zijn gevallenen.

In Woudsend droeg de Dodenherdenking 5 mei 1954 een bijzonder karakter. Burgemeester Tjaberings onthulde daar in het plantsoen voor de Ned. Herv. Kerk het monument, dat de herinnering wil bewaren aan de vijf jongemannen die in de oorlog, bij de bevrijding en tijdens de strijd in Indonesië aan de dorpsgemeenschap zijn ontvallen. De stichting van dit gedenkteken is mogelijk geworden door de medewerking van het gemeentebestuur en de steun van de gehele bevolking, welke laatste eveneens grote belangstelling toonde voor de korte, maar treffende plechtigheid van de onthulling. Ook de beide wethouders, de heren Jouwsma en Gerbrandy, de in Woudsend woonachtige raadsleden van Wymbritseradeel, de Directeur van Gemeentewerken en de ouders en familieleden van de gevallenen stonden hierbij om het monument geschaard.

 

Voor de burgemeester de Nederlandse driekleur welke de schepping van wijlen architect Goodijk en de beeldhouwer Valk aan het oog onttrok, had verwijderd, die daarna halfstok aan de vlaggenmast werd gehesen, sprak Ds. Kranendonk, Ned. Herv.
predikant, een welkomstwoord, in het bijzonder tot de ouders en familieleden en de vertegenwoordigers van het Gemeentebestuur. Spr. besefte hoe moeilijk het voor de eersten moest zijn dit ogenblik te beleven. De oude wonden worden weer opengemaakt en droeve herinneringen komen weer boven. Maar ze mogen dit ook aanvaarden als een bewijs, dat de gemeenschap om hen heen staat.

 

Vijf namen zijn gebeiteld op de vijf steentjes van Franse Euville kalksteen, die aangebracht zijn op de ronde onderbouw van rode baksteen van het monument
rondom de, eveneens in Euville uitgevoerde zuil, welke gedekt wordt door een urn waaruit een vlam omhoog schiet. Het zijn die van Diedert Schilstra, Jouke Hoekstra en Sijmen de Jong, allen gesneuveld in Indonesië, Emylius de Hoop, gevallen bij Lemmer en Jacob C. Nagelhout, die zijn jonge leven liet in de strijd bij de Wellebrug. De dag van hun geboorte en de datum en de plaats waar zij vielen, zijn er eveneens op vermeld.
Het monument werd geplaatst door aannemer H. de Vries onder toezicht van de heer G. W. Goodijk, die daarmee de taak van zijn overleden oom voltooide en de onthulling ook bijwoonde.