Waterloo

Tussen Ypecolsga en Trophorne ligt het streekje Waterloo. Officieel hoort het bij Ypecolsga. Niet bekend is hoe dit streekje dezelfde naam heeft gekregen als het Belgische plaatsje ten zuiden van Brussel, waar op 18 juni 1815 Napoleon definitief werd verslagen. Misschien omdat ook hier nogal wat wegen bij elkaar komen.

Voorheen waren dat in hoofdzaak waterwegen. Dat was de Weisleat, die vanaf Woudsend langs liep om uit te komen in de Fokkesleat, die linksaf naar de Sleatemer Mar en rechtsaf naar de Hegemer Mar liep. Verder kwam op dat punt nog de Jan Kuikens Opvaart uit. Bovendien liep er de oude weg Woudsend-Trophorne-Harich langs en evenals nu kwam daar ook de weg uit de Wâlde (Elahuizen) uit.

Op dat kruispunt van (water)wegen stonden twee huizen. Het eerste huisje vanaf Woudsend moet een uitspanning geweest zijn, waar trekschuitpaarden die ‘yn ‘e beage’ liepen konden uitrusten. Het tweede huisje deed dienst als herberg voor de schippers. De vroegere herberg is in 1987 afgebrand en er is een dubbele woning voor in de plaats gekomen. Het eerste witte huisje was later een recreatiewoning en heeft in 2012 plaats gemaakt voor nieuwbouw.

De Weisleat werd rond 1950 gedempt en de weg Woudsend-Balk kwam daarvoor in de plaats. In 2012 is de weg opgewaardeerd en kwam er op het kruispunt Waterloo een rotonde.