De ingang naar Woudsend

Tot 1858 was Woudsend eigenlijk alleen maar over het water bereikbaar. In dat jaar is een “laan” aangelegd tussen de al bestaande straatweg Sneek-Spannenburg naar Woudsend. Dit was eerst een zandweg, die later is verhard.

Op de ansichtkaart uit 1915 is de weg goed in beeld gebracht, omzoomd met veel bomen en nog zonder fietspad. Direct valt op, dat er bijna tot aan de brug nog weiland is en nog geen bebouwing. Het nu ook nog aanwezige fraaie koetshuis (links op de foto) is het eerste pand in de bebouwde kom, samen met een groot woonhuis aan de rechter kant. De brug is nog geen “bult” maar een smalle houten brug. Rechts is ook houtzaagmolen De Hoop zichtbaar, die rond 1900 is afgebroken. Het is erg rustig op straat; in de verte zien we een fietser en langs de weg staat een jonge knaap. Een heel verschil met de situatie van nu, zoals uit de foto van de huidige bebouwing blijkt.