Masterplan

Het Masterplan Woudsend 2010-2020 geeft in hoofdlijnen het ruimtelijke, toeristisch-recreatieve beleid en horecabeleid van de gemeente voor de watersportkern Woudsend weer. Tevens zijn de doelen van het project Waterfront (onderdeel van de tweede fase van het Friese Merenproject) in het plan geïntegreerd. Hiertoe is het Waterfront van Woudsend bekeken op zwakke en sterke punten, omdat het Waterfront van essentieel belang is voor de eerste kennismaking van de watersporters met het dorp.

 

Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen zijn in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Onderstaande plannen hebben betrekking op Woudsend en omgeving.