Woudsender Skûtsje

Een van de meest originele en belangrijke sporten in Fryslân is het skûtsjesilen. Dat bestaat al sinds vele jaren. De schippers met hun zeilende vrachtschepen, zo typisch gebouwd voor Fryslân’s smalle en ondiepe vaarten, wilden zo nu en dan ook wel eens om de eer strijden. Dan werden de tafel, kachel en de vrouw aan de wal gezet, en werd er fanatiek gezeild. De eerste wedstrijd staat opgetekend uit het jaar 1836.

In 1945 werd er pas wat meer samenhang gevonden, toen de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS) werd opgericht. Deze commissie bestaat nog steeds, maar in alles wat ze nu nog doen zit enige historie. Er zijn over het algemeen stichtingen die in een stad of dorp een skûtsje in de vaart houden, en tegelijk ook een wedstrijd organiseren.

In Woudsend is dat een klein beetje anders. Schipper Klaas van der Meulen woonde in Woudsend, had veel voor commissies gevaren, maar kwam in 1965 met een eigen skûtsje in de strijd van de SKS. Daarna zette hij veel kracht in het organiseren van een wedstrijd in Woudsend, op het Heegermeer. Dat lukte. Er kwam een wedstrijdcommissie. Die bestaat nog steeds en heeft sinds 1968 één van de SKS wedstrijden georganiseerd. Sinds jaar en dag is dat op de tweede maandag van het SKS-skûtsjesilen. ’s Avonds is er altijd een uitgebreide feestavond, omdat de schippers een kilometer verderop bij Elahuizen zeilen en zich niet hoeven te haasten.

Het skûtsje waarmee Klaas van der Meulen de strijd inging is nog steeds in de vaart. Met een grote W in het zeil geeft het aan uit Woudsend afkomstig te zijn. Klaas van der Meulen overleed in 1973, nota bene tijdens één van de SKS–wedstrijden. Zijn zoons, die altijd al aan boord waren, hebben het vaandel overgenomen. Eerst kwam Keimpe, die werd in 1985 zelfs kampioen van de SKS. Zijn broer Teake, die in 1987 schipper werd, herhaalde dat kunststukje, hij werd de absolute heerser van de Friese wateren in 1989 en 1991. De derde broer Ype nam in 2000 het roer over. Zij allen waren en zijn schipper in een fantastische vloot van de veertien sterksten van Fryslân.

Het schip, inmiddels de “Klaas van der Meulen” gedoopt, is gebouwd op de helling van Roorda, aan de Pijp te Drachten. In 1911 werden de grondvesten gelegd, in 1912 kwam het terecht bij schipper Pieter Visser van Idskenhuizen. Later zou het schip geheel worden verbouwd als woonboot en in de baggerwerkzaamheden terecht komen, maar Klaas van der Meulen heeft het schip teruggevonden en weer in een vloot gebracht, waar het één van de mooiste en meest complete schepen is.

 

Bezoek de website van het Woudsender Skûtsje https://skutsjesilenwaldsein.nl