Begrafenisvereniging De Laatste Eer

Begrafenisvereniging De Laatste Eer
Contactpersoon: T. Tjalsma
Mob.: 06-50430464
E: info@tjalsmauitvaartzorg.nl

Secretariaat: H. Eppinga
Adres: De kamp 2, 8551 PD, Woudsend
Tel.: 0514-591652
E-mail: hendrikeppinga.he@gmail.com

Doel van de vereniging 
De vereniging is opgericht om hulp te verlenen bij de uitvaart van mensen uit de directe woon-omgeving. De leden hebben inspraak bij het te voeren beleid tijdens de jaarlijkse ledenvergadering.

Persoonlijk afscheid
Als lid van onze vereniging bent u verzekerd van een persoonlijk afscheid in een vertrouwde omgeving. De vereniging beschikt over een aula waar het mogelijk is ook overdag de overledene te bezoeken. Onze bode is beschikbaar om u te begeleiden.

Praktische zaken geregeld
Op de achtergrond regelt de bode praktische zaken zoals het doen van aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, het laten maken van de rouwbrieven, het bestellen van de kist en de rouwwagen met eventuele volgwagens, de plaatsing van de advertenties in dagbladen en de voorbereiding van de begrafenis of crematie. Alles in nauw overleg met de nabestaanden.

Kosten van een uitvaart
De vereniging verzorgt de gehele uitvaart. Als lid ontvangt u een ledenkorting op de kosten van de uitvaart. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid. Maar niet alle kosten worden vergoed. Om u en uw nabestaanden te verzekeren van een uitvaart zonder financiële zorgen, werkt onze vereniging samen met de verzekeraar Twenthe. Via hen kunt u een verzekering afsluiten om de gehele uitvaart te betalen.

Vanaf 18 jaar dient u zelfstandig lid te worden van de begrafenisvereniging.

Meer informatie? Neem dan contact op de contactpersoon via info@tjalsmauitvaartzorg.nl.