Dorpskrant De Driuwpôlle

Dorpskrant De Driuwpôlle verschijnt 10 keer per jaar in een oplage van ca. 800 exemplaren en is de dorpskrant voor Woudsend, Indijk, Ypecolsga, Koufurderige en Smallebrugge.  

Redactie-adres:

Redactie:

 • Eelke Lok
 • Aukje Eijrond
 • Wilma Lagendijk
 • Annegré Oerlemans
 • Eric Rensink
 • Hilly Westerhof
 • Harry Tuinier
 • Joke Veenstra

Bezorging:

 • Koor de Reinbôge (Jetske Bouma)

Abonnementen:

 • Woudsend e.o. € 16,00 per jaar
 • Per post Nederland € 42,00 per jaar
 • Per post internationaal € 73,00 per jaar
 • IBAN Rekeningnummer: NL97RABO0305226851

Leden-administratie:

Advertenties