Buurt verengingen

Buurtvereniging ‘De Alde Kern’

Inlichtingen: Hilda Rinkema-Wijnja
Tel.: 06 - 10 81 12 51
E-mail: aldekernwoudsend@gmail.com 
Meer info…

Buurtvereniging ‘De Markant’

Inlichtingen:  Wilma Lagendijk
Adres:  De Warren 43 Woudsend
Email: buurtmarkant@gmail.com 
Tel.: 06 - 10 21 19 75
Meer info…

Buurtvereniging ‘It Fuottenein’

Inlichtingen: André Willems
Adres: Paterstrjitte 1
Tel.: 06 - 22 88 21 43

Meer info…

Buurtvereniging ‘Oer de Brége’

Inlichtingen: Niels Hijlkema
Adres: Koetshúsleane 18, 8551 PV, Woudsend
Tel.: 06 - 24 81 42 10
Meer info…

Buurtvereniging ‘Oer de Weisleat’

Inlichtingen: Fiona Kampen
Adres: A.H. Trompstrjitte 14, 8551 NV, Woudsend
Tel.: 06 - 40 81 49 19
Meer info…

Buurtvereniging ‘Tusken de Brêgen’

Inlichtingen: Wytse de Vries
Adres: Nummer 29, Koufurderrige
Tel.: 06 - 46 65 04 43
Meer info…

Buurtvereniging ‘Yndyk’

Inlichtigen: Marleen Michelhoff
Adres: Nummer 13, 8553 MP Indijk
Tel.: 0514 - 59 39 84
Meer info…

Buurtvereniging ‘Ypekolsgea’

Inlichtingen: Johan Oerlemans
Adres: Nummer 11a, Ypecolsga
Tel.: 06 - 21 27 61 00
Meer info…