Stichting PROP Theatercollectief

Theaterproject “Wout’s End

Een bijzondere muziektheaterproductie maken samen met Woudsenders. Dat is het doel van dit project. Op dit moment zijn een aantal Proppers hard aan het werk met het script. We willen een Woudsender muziektheaterproductie op de planken brengen om de gemeenschap te verbinden.

Het stuk gaat over identiteit en het spanningsveld tussen veranderen en stilstaan. Moet je kiezen voor het ene of het andere of bestaat er een gulden middenweg? Deze vragen kunnen we onszelf individueel stellen, maar hebben ook betrekking op de gemeenschap van Woudsend.

Het script is ten dele gebaseerd op het boek “Woudsender verhalen van vroeger” waarin de vertellingen van Woudsender Klaas Knobbe staan opgeschreven. Verdere inspiratie komt uit de verhalen die nu leven in Woudsend.

Het idee

Marcel heeft verteld over wat de drijfveren zijn om dit project op te zetten, want het eerste idee is bij hem ontstaan. Hij was altijd geboeid door de prachtige verhalen die zijn opa vroeger vertelde, maar telkens als Marcel deze vast probeerde te leggen met een opnameapparaat sloeg zijn opa dicht. Toen opa overleed, zijn de verhalen met hem het graf ingegaan. Marcel heeft dat altijd erg jammer gevonden, maar toen hij tegen het boek “Woudsender Verhalen” aanliep in de archieven van de Historische Kring Woudsend, waarin de verhalen van Klaas Knobbe staan opgeschreven, zag hij daarin het soort verhalen van zijn opa terug. Hier wilde Marcel graag iets mee gaan doen...

Het project
Dat eerste idee is uitgegroeid tot een plan vanuit Prop. We willen in de vorm van een theaterproductie de oude kermis terughalen naar Woudsend. Drie keer zal er een voorstelling worden gespeeld, tegenover het MFC De Driuwpôlle. Op de kade en in het water (pontons) komt het podium en op het gras komen tribunes te staan. Het geheel wordt eventueel overdekt door een tent. Daaromheen op het parkeerterrein staat een oude, nostalgische kermis met bijvoorbeeld een kop van jut, een schiettent, een draaimolen etc, alles met een verbinding naar het MFC toe, waar het publiek kaartjes kan kopen en van een drankje kan genieten.

Het doel
We willen de Woudsenders bij elkaar brengen in een gezamenlijk project. Daarmee stimuleren we nieuwe samenwerkingen, verbinden we (leden van) verenigingen en natuurlijk zetten we samen uiteindelijk drie prachtige voorstellingen neer. Door de kruisbestuiving tussen al deze mensen en organisaties, hopen we nieuwe aanwas te creëren van leden van de diverse verenigingen. Verder zetten we het MFC centraal in het project als de culturele huiskamer van Woudsend.

Betrokkenen
Stichting Prop Theatercollectief organiseert het geheel, natuurlijk samen met een aantal vrijwilligers. Wouter van der Wal zal de regie op zich nemen, Marcel Becker heeft de leiding over de productie, Jelmer van der Wal is dramaturg en let op de begroting. Brigit Janssen is actrice en creatieve duizendpoot. Zij treedt op als onze vliegende keep. Stichting Dorpsbelangen Woudsend en Omstreken is de penvoerder voor de subsidieaanvragen. De ondernemersvereniging van Woudsend staat achter het project. Verder zijn Streekwurk, Doarpswurk en Keunstwurk betrokken in een adviserende of ondersteunende rol.

Het verhaal van “Wout’s End?”
Het script gaat over de identiteit van Woudsend en Woudsenders vroeger en nu. Er zijn twee verhaallijnen. De ene lijn speelt in het begin van de vorige eeuw en gaat over Wout, een visser die in zwaar weer terechtkomt. Hij krijgt een dronken ruzie met zijn broer Tsjerk met wie hij samen vist en ze zagen uiteindelijk hun vissersboot doormidden. Het is daarmee gedaan met het vissen en de samenwerking tussen de broers. Tsjerk vertrekt uit Woudsend en Wout blijft alleen achter. De laatste komt aan lager wal en om daaruit te komen zal hij zichzelf opnieuw uit moeten vinden. Dan komt de merke naar Woudsend en dat brengt grote veranderingen met zich mee...

De tweede lijn is het verhaal van Nienke. Dit speelt zich af in het heden. Nienke zingt in een band, maar krijgt onenigheid met de leadzanger. Nienke weet niet goed wie ze is en waar ze voor staat en dat blijkt ook uit hoe ze op het podium staat. Ze stapt uit de band en is het spoor bijster. Zij wil beter weten wie ze is en waar ze vandaan komt. Dan vindt ze op zolder de gedichten van haar grootvader...

Rollen
In ieder geval zijn er de rollen van Wout, Nienke, Tsjerk, de veldwachter, de waarzegster, de vrienden van Tsjerk en de leadzanger van de band. De vrienden van Tsjerk kunnen twee tot vier mensen betreffen. Daarnaast zijn er figurerende rollen met weinig of geen tekst. Het gaat dan om een aantal kinderen in verbindende, beeldende scènes en eventueel nog bijrollen van een boer, een boerin, een groep zegenvissers. Eventueel kunnen dat ook dubbelrollen zijn, afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

Muziek
Er is een band en daarnaast zullen we een koor vormen en zo mogelijk ook een korps. Met name in de tweede verhaallijn zullen er liedjes gezongen worden in het Fries, Nederlands en wellicht ook Engels. Het korps en het koor krijgen zoals het nu staat vooral een rol in de eerste verhaallijn op belangrijke momenten.

 

Maar liefst 33 mensen uit Woudsend en omstreken hebben zich al aangemeld voor dit project. Er is zeker nog plek voor meer mensen. Er is bijvoorbeeld nog behoefte aan mannelijke acteurs en mensen voor de bouwploeg. Mocht je interesse hebben in één van deze rollen of heb je een ander talent wat je in kunt zetten, laat het dan zeker weten via info@prop-theatercollectief.nl
Contact: Marcel Becker
Telefoon: 06 30 34 21 29
 

Website