Voetbalvereniging V.V. Woudsend

Algemene contactgegevens - V.V. Woudsend

Bezoekadres:
B.W. Okmastrjitte 1A
8551 NP Woudsend

Postadres:
Leegwar 8
8551 NB Woudsend

Contactgegevens:
Telefoonnummer kantine: 0514-591653
E-mail: info@vvwoudsend.nl
Website/media contact: media@vvwoudsend.nl 

 

Clubcode + telefoonnummer kantine BBBD91J 0514-591653

Hoofdbestuur Telefoonnummer
Johan Metselaar voorzitter 06-47024417
Antje Hiemstra penningmeester 06-47553832
Arjan Reekers secretaris 06-26747193
Henk Spoelstra bestuurslid 06-13047453
Geeske van der Meulen-Beuckens bestuurslid

Jeugdcommissie
Paul Nagelhout voorzitter 06-20136210
Aukje van Doorn commissielid 06-15141331
Jentsje Michiel de Vries commissielid
Edwin Reekers commissielid 06-21496056
Pytsje Bokma commissielid

Activiteitencommissie
Eise Spoelstra commissielid
Huite Hiemstra commissielid
Lisa Hiemstra-Dijkstra commissielid 06-50429246
Marieke Talsma-de Vries commissielid 06-45325301
Suzanne Nijholt-Visser commissielid

Sponsorcommissie
Henk Spoelstra commissielid 06-13047453
Chris Rijpma commissielid 06-23085120

Overig
Arjan Reekers ledenadministratie 06-26747193
Otto Spoelstra wedstrijdsecretaris 06-42741617
Geeske v/d Meulen-Beuckens & Thirza de Jong kantinebezetting
Evalien de Vries-Tjalsma jeugdkleding 06-15218800

Contributies 2023-2024
Lid Bedrag
Niet spelende leden € 3.35
Senioren* € 17.90*
45+ team € 7.40
35+ team € 7.40
16 en 17-jarigen* € 12.80*
14 en 15-jarigen* € 11.50*
12 en 13-jarigen € 10.80
6 t/m 11-jarigen € 9.20
Zaalvoetbal € 11.60
*Het totaalbedrag van de senioren en spelers uitkomend in JO17-1 is exclusief € 3,75 wasgeld. Dit wordt maandelijks nog extra geïnd.

Contributies worden geïnd door middel van automatische incasso door de voetbalvereniging. Hiervoor tekenen (ouders/verzorgers van) de leden een incassoformulier wanneer zij zich aanmelden als lid. Een (contributie)seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende kalenderjaar. Een lid kan ervoor kiezen om het bedrag maandelijks, per kwartaal of één keer per seizoen (eind december) af te laten schrijven.

Er zit een jaarlijkse indexatie van 2% op de contributie voor spelende leden. Hiermee zijn de leden akkoord gegaan tijdens de Algemene Ledenvergadering van september 2017. De indexatie gaat in per juli van elk kalenderjaar en loopt gelijk aan één (contributie)seizoen. Vanaf volgend seizoen komt op bovenstaande bedragen dus 2% extra.

Tijdens de ledenvergadering van 16 mei 2022 is besloten om de contributie per 1 juni 2022 te verhogen met 35%. Dit is een flexibel tarief, i.v.m. de enorm stijgende energiekosten per april 2022. Zodra de energieprijzen weer (flink) dalen, kan de contributie weer naar beneden worden bijgesteld.

Peildatum voor de leeftijd is iemands verjaardag. Wanneer iemand bijvoorbeeld op 9 oktober 12 jaar wordt, betaalt hij/zij vanaf de maand november € 10,80 per maand.