↑ Terug naar Voorzieningen

Pagina afdrukken

Verenigingen

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.woudsendonline.nl/voorzieningen/verenigingen

Algemeen

  Ver. voor Dorpsbelangen Woudsend e.o. Secr.: J. Postma-Mulder Wellewei 1, 8551 RB Woudsend tel.: 0514-591124 e-mail: dorpsbelangwoudsend@hotmail.com  / meer info… Dorpskrant De Driuwpôlle Redactie: Jorrit Zondervan Eewal 28, 8551 PT Woudsend mail / meer info… Stichting Dorpshuis De Driuwpôlle Lynbaen 15, 8551 NW Woudsend tel.: 0514-591413 website Kommisje Skûtsjesilen Wâldsein p/a A.H.Trompstrjitte 21, 8551 …

Bekijk pagina »

Buurten

Buurtvereniging ‘De Markant’ Inl.: Menno van der Brug J.S.Hoekstrastrjitte 1 tel.: 06-53491571 meer info… Buurtvereniging ‘It Fuottenein’ Inl.: Meindert de Groot Prof. T. Brandsmastrjitte 12 tel.: 06-15145667 Buurtvereniging ‘Oer de Weisleat’ Inl.: Karin Veld A.H. Trompstrjitte 7, 8551 NT Woudsend tel.: 06-81789606 meer info… Buurtvereniging ‘Oer de Brêge’ Inl.: Niels Hijlkema Koetshúsleane 18, 8551 PV Woudsend tel.: …

Bekijk pagina »

Cultuur

Toneelvereniging FertierMartzen Oerlemanstel.: 0514-851646 / 0614603200meer info… Koor Om ‘e NochtMarten de VreezeLytse Finne 15, 8551 RN Woudsendtel.: 06-51222789e-mail: marten.devreeze@wartsila.commeer info… R.K. Zangkoor het CeciliakoorSecr.: A. van der Wey-van Aalsumnummer 18a, 8554 RD Ypecolsgatel.: 0514-591732 Shantykoor De PôllesjongersAdriaan van der HorstDokter Bongastrjitte 13, 8551 RH Woudsendtel.: 06 – 52 53 768e-mail: info@pollesjongerswww.pollesjongers.nl Sjonggroep ReinbôgeJetske Bouma–de …

Bekijk pagina »

Jeugd

Jeugdhonk Yn ’t Rom Inl.: A. Reekers Dokter Bongastrijitte 3, 8551 RH Woudsend tel.: 06-26747193 Jeugdclub De Knutselpôlle Inl.: R. Reekers Dokter Bongastrijitte 3, 8551 RH Woudsend tel.: 0514-591998

Bekijk pagina »

Ondernemers

Ondernemersvereniging Woudsend Mw. E. Bakker Midstrjitte 10, 8551 PH Woudsend tel. 06-23762139 E-mail: info@ovwoudsend.nl website…  

Bekijk pagina »

Ouderen

Ouderensoos WoudsendInl.: mevr. A. de VriesKoetshusleane 24, 8551 PW Woudsendtel.: 0514-591435 Meer bewegen voor Ouderen (MBVO)Inl.: mevr. E. Visser-de VriesA.H. Trompstrjitte 13, 8551 NT Woudsendtel.: 0514-591727 Senioren PCOB/KBO Woudsend Inl.: Manna Bobbink  De Greiden 87, 8553 MD Indijk tel.: 0514-591955 / mannabobbink@hetnet.nl

Bekijk pagina »

Sport

Biljartclub “De Poedelaar” Inl.: dhr. C.J. Nagelhout De Kolk 23 Tel.: 0514-592756 Biljartclub “Krite en Trochstjitte” (KET) Inl.: dhr. Ronald Dragt Vosseleane 55 Tel.: 06-55937030 Biljartvereniging “Hy rint noch” Inl.: dhr. R. Bosman Dr. Bongastrjitte 10 Tel.: 06-19193474 Biljartclub Libre 1 Inl.: dhr. D. Beuckens Vosseleane 6 Tel.: 0514-591656 Biljartclub KOT Inl.: dhr. J. Kuipers De Kolk 8 Tel.: …

Bekijk pagina »