Home » Voorzieningen » Verenigingen » Algemeen » Dorpskrant De Driuwpôlle

Dorpskrant De Driuwpôlle

Dorpskrant De Driuwpôlle verschijnt 10 keer per jaar in een oplage van ca. 800 exemplaren en is de dorpskrant voor Woudsend, Indijk, Ypecolsga, Koufurderige en Smallebrugge.  

 

Redactie-adres:

 

Redactie:

 • Aukje Eijrond
 • Wilma Lagendijk
 • Monique Lekkerkerker
 • Eelke Lok
 • Arjan Reekers
 • Eric Rensink
 • Hilly Westerhof

 

Fotografie:

 • Jan Osinga

 

Bezorging:

 • Gymnastiekvereniging WSV

 

Abonnementen:

 • Woudsend e.o. € 14,00 per jaar
 • Per post Nederland € 42,00 per jaar
 • Per post internationaal € 73,00 per jaar
 • IBAN Rekeningnummer: NL97RABO0305226851

 

Leden-administratie:

 

Advertenties