Home » Voorzieningen » Verenigingen » Algemeen » Dorpskrant De Driuwpôlle

Dorpskrant De Driuwpôlle

Dorpskrant De Driuwpôlle verschijnt 10 keer per jaar in een oplage van ca. 800 exemplaren en is de dorpkrant voor Woudsend, Indijk, Ypecolsga, Koufurderrige en Smallebrugge.  

 

Redactie-adres:

 

Redactie:

 • Wilma Lagendijk
 • Monique Lekkerkerker
 • Hendrik van Netten
 • Arjan Reekers
 • Eric Rensink
 • Hilly Westerhof
 • Jorrit Zondervan

 

Fotografie:

 • Jan Osinga

 

Bezorging:

 • Koor De Reinbôge

 

Abonnementen:

 • Woudsend e.o. € 14,00 per jaar
 • Per post Nederland € 42,00 per jaar
 • Per post internationaal € 73,00 per jaar
 • IBAN Rekeningnummer: NL97RABO0305226851

 

Leden-administratie: