Home » Voorzieningen » Verenigingen » Sport » Tennisvereniging Woudsend e.o.

Tennisvereniging Woudsend e.o.

Tennisvereniging Woudsend e.o. is een vereniging met ca. 65 leden en heeft een eigen accommodatie met kantine en 2 gravelbanen.

Bestuur

  • Voorzitter & tennislessen, Rinske Dijkstra
  • Secretaris & ledenadministratie, Jorrit Zondervan
  • Penningmeester, Sennie Luyckx

Lid worden van onze vereniging kan door een aanmeldingsformulier aan te vragen bij de ledenadministratie: tvwoudsend@gmail.com.

 

Contributrie

  • Jeugdleden t/m 12 jaar €   25,–
  • Jeugdleden 13  t/m 18 jaar €   55,–
  • Volwassenen vanaf 19 jaar €  105,–
  • Volwassen paren  €  185,–

De leeftijd per 1 januari van een kalenderjaar is bepalend.

 

Tennislessen
zijn op donderdagavond, wil je hier meer informatie over, dan kun je contact opnemen met Rinske Dijkstra.

 

Zomerlabels
Er zijn zomerlabels verkrijgbaar voor niet-leden voor de maanden juni, juli en augustus. Deze kosten per persoon:

t/m 17 jaar €   35,– Vanaf 18 jaar €   60,–

 

Gastenlabels
Leden kunnen een gast introduceren. Hiertoe moet voor €  7,50 per keer een gastenlabel worden gehaald bij de Spar. Het is slechts 1 dag geldig (op de datum waarop het gedateerd staat).

 

Opzeggingen
Opzegging van het lidmaatschap dient vòòr 1 november bij de penningmeester schriftelijk of per e-mail binnen te zijn.

 

IBAN rekeningnummer:
NL51 RABO 0305 2483 40  t.n.v. Tennisvereniging Woudsend e.o.