Laatste nieuws

April 2021

Sponsorloop: Wandelen voor Water

De afgelopen weken zijn de kinderen van de Meester van der Brugschool druk bezig geweest met een sponsorloop voor kinderen in Oeganda. Het doel was een betere toegang tot hygiënische water- en sanitaire voorzieningen en voorlichting op het gebied van gezondheid.

Lees meer »
Maart 2021

Paascyclus diensten De Karmel

De veertigdagentijd, welke begonnen is op Aswoensdag (17 februari) nadert zijn einde in de Stille week, de week voor Pasen, met de Paascyclus. De Paascyclus begint met een viering op Witte Donderdag met de kinderen die voor de eerste keer meedoen aan de Maaltijd van de Heer. De gemeente viert online thuis mee.

Lees meer »