Laatste nieuws

April 2021
Maart 2021

Paascyclus diensten De Karmel

De veertigdagentijd, welke begonnen is op Aswoensdag (17 februari) nadert zijn einde in de Stille week, de week voor Pasen, met de Paascyclus. De Paascyclus begint met een viering op Witte Donderdag met de kinderen die voor de eerste keer meedoen aan de Maaltijd van de Heer. De gemeente viert online thuis mee.

Lees meer »
Februari 2021