Laatste nieuws

Maart 2020

Zondag 15 maart , 10 uur, kerkdienst te beluisteren op Kerkomroep.nl

Zondag 15 maart is er om 10.00 uur een kerkdienst te beluisteren op Kerkomroep.nl (PG Woudsend, De Karmel) We houden de Paaskaars brandende ook in deze tijd van het coronavirus.De ZWO groep ( Zending en Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) heeft samen met ds. I. van der Pol een dienst voorbereid. We luisteren naar een verhaal van Mozes ( Ex) en woorden uit de Bergrede. (Matteüs 5) De komende twee zondagen zullen de diensten ook via Kerkomroep te beluisteren zijn.

Lees meer »

Kerkdiensten in de Karmel voorlopig ook afgelast vanwege het Coronavirus.

Vanuit de kerkenraad is meegedeeld dat na breed overleg  is afgesproken dat de komende drie weken de kerkdiensten in De Karmel komen te vervallen. Dit in verband met het Coronavirus. We volgen het advies van de classis Fryslân. Voor de komende week komen ook ook alle activiteiten in kerkelijk verband in onze gemeente te vervallen. Er is nog overleg of de kerkdiensten via Kerkomroep te volgen zijn. Houdt hiervoor Facebook en de website van de kerk in de gaten.  We hopen op uw begrip en vragen u om dit bericht te delen met gemeenteleden en  inwoners van Woudsend e.o. 

Lees meer »