Laatste nieuws

April 2022
Maart 2022

Inloopdag Skar2 en WOM geslaagd

Zaterdag 19 maart was het dan eindelijk zover. Werkgroepen vanuit de Dorpsvisie staan definitief op de kaart van de WOM (Woudsender Ontwikkelings Methode). Het doel van de methode is om initiatieven vanuit Woudsend via de werkgroepen verder te brengen en waar het maar even kan, in samenwerking met gemeente SWF, tot realisatie en uitvoering te komen.

Lees meer »

Denk mee over de nieuwe wijk It Skar 2

Gemeente Súdwest-Fryslân realiseert een nieuwe woonwijk met ongeveer 30 woningen in It Skar 2. Wij hebben de ambitie na te denken over duurzaamheid in de breedste zin van het woord, zoals dit samen met alle inwoners van onze gemeente is bedacht en is vastgelegd in de Omgevingsvisie.

Lees meer »