Resultaten Woonbehoefte-enquête

Gepubliceerd op 25 februari 2022 om 13:44


U heeft ruim gehoor gegeven aan de oproep:

We hebben 3204 ingevulde enquêtes ontvangen,
waarvoor onze dank!

Van die 204 reacties zijn er 110, die aangeven binnen 6 jaar te willen verhuizen.
Een klein deel zal uit Woudsend vertrekken, een opmerkelijk groter deel geeft aan belangstelling voor It Skar-2 te hebben.

70 respondenten zijn geïnteresseerd in een woning in het nieuwe project, een deel daarvan heeft ook nog belangstelling voor Woudsend de kern of elders in Woudsend. De vraag naar koopwoningen overstijgt in grote mate de vraag naar huurwoningen, namelijk 65 koop versus 5 huur.

Qua woningtype zijn vooral de gezinswoningen gewild.

In de prijsklasse van € 350.000 zijn er 25 belangstellenden. Vrijstaand, tussen € 350.000 en € 750.000 zien we 12 belangstellenden. Voor wonen aan het water hebben 13 personen gemeld in dezelfde prijscategorie als vrijstaand.

Voor de levensloopbestendige woningen hebben 13 personen belangstelling, waarvan 3 specifiek vragen naar een seniorenwoning.
Starters hebben ook van zich laten horen, 13 inwoners hebben zich gemeld voor een starterswoning. Rest nog de belangstelling van 2 voor specifiek z.g. tiny houses. Cruciaal wordt de verdeling van het soort (type/prijsklasse) woningen over de 30 eenheden, die in deze fase in it Skar-2 gebouwd mogen worden. Daarbij willen we inzetten op het feit, dat de huidige bewoners uit Woudsend en omgeving voorrang krijgen bij de aankoop van de te bouwen woningen. 

Op zaterdag 19 maart a.s. hopen we een ieder die geïnteresseerd is in de ontwikkelingen van it Skar-2 in het MFC te ontvangen.

We bieden op basis van alle gegevens een eerste indruk hoe it Skar-2 vorm krijgt. We horen dan ook graag uw reacties en welke ideeën er nog meer leven. Met uw input kunnen we nog zaken aanpassen, wijzigen en aanvullen. Alles heeft tot doel zo veel mogelijk aan te sluiten bij de actuele wensen van de inwoners van Woudsend e.o. en de toekomstige bewoners van it Skar-2.

Namens de werkgroep,
Roland Messing en Gert-Jan Cozijnen.