Inloopdag Skar2 en WOM geslaagd

Gepubliceerd op 25 maart 2022 om 11:40

Zaterdag 19 maart was het dan eindelijk zover. Werkgroepen vanuit de Dorpsvisie staan definitief op de kaart van de WOM (Woudsender Ontwikkelings Methode). Het doel van de methode is om initiatieven vanuit Woudsend via de werkgroepen verder te brengen en waar het maar even kan, in samenwerking met gemeente SWF, tot realisatie en uitvoering te komen.

Die manier van z.g. gebiedsgericht werken is nog nieuw maar zaterdag bleek dat Woudsend en gemeente SWF een goede match zijn. De belangstelling voor deze inloopdag was prima. Continu liepen er mensen langs de diverse onderwerpen. Sommigen hadden een vraag of meldden zich aan via een “geel plak briefje”. Dit wordt later vanuit de werkgroepen opgevolgd. Heeft u deze dag gemist, de nodige informatie is te vinden op Woudsend online. U kunt zich altijd voor één van de werkgroepen aanmelden via womwoudsend@gmail.com. Samen geven we inhoud aan de toekomst van Woudsend.

Veel aandacht ging uit naar de ontwikkeling van woningbouw in het gebied Skar2. Na de woonbehoefte enquêtes heeft de stedenbouwkundige een viertal varianten geschetst, die onderling ook weer uitwisselbaar zijn. Op die manier werden de opties zichtbaar en vooral bespreekbaar. Er was veel aandacht voor de vragen, ideeën en aanvullingen van de bezoekers. Dit was vooral te danken aan de vakinhoudelijke kennis en de tomeloze inzet van de medewerkers van de gemeente, Sietse la Roi, Jan Tadema en Johan Schippers. Daarnaast kon men met Andries Visser in gesprek over wat vooral wel of niet zou moeten in het nieuwe leefgebied. Dit werd op grote vellen papier gezet, als een soort moodboard.

Bezoekers vulden een vragenlijst in om hun wensen nog beter kenbaar te maken. Deze vragenlijst is online nog beschikbaar tot uiterlijk 3 april a.s. via de link:
https://www.woneninsudwestfryslan.nl/nieuwbouwprojecten+nieuw/woudsendskar2/nieuwsberichtenskar2/2180050.aspx?t=Denk-mee-over-de-nieuwe-wijk-It-Skar-2
Alle uitkomsten worden verzameld we komen zeker terug als de ontwerp plannen weer een stap concreter zijn geworden.

Het MFC was een fijne locatie om deze inloopmiddag te houden. Theo en Rimi hebben heel wat koffie geschonken en na afloop mochten de panelen met alle informatie in de grote zaal blijven. Op die manier zijn ze nog zichtbaar voor mensen die zaterdag niet in de gelegenheid waren.

Hartelijk dank aan alle vrijwilligers en belangstellenden! Hier kunnen we echt mee verder.

Roland Messing en Gert-Jan Cozijnsen.
Dorpsbelangen en Ondernemersvereniging Woudsend e.o.