Doarpstûn Wâldsein

In de wandelgangen hebben jullie vast al iets gehoord dat er voorderingen zijn te melden betreffende de locatie van de "doarpstûn". We zijn nog bezig met de zakelijke handelingen én de gemeente moet akkoord geven. We zijn druk in onderhandeling. De "doarpstûn" is nu écht in zicht.

Lees meer »

Wâldsein bloeit - Natuurlijk tichtbij

In 2024 doen zes Friese dorpen mee aan Fryslân Bloeit. Akkrum-Nes, Grou, Wergea, Eastermar, Wâldsein en Berltsum staan tijdens hun Bloeiweek in het teken van plezier hebben, gezonder leven, aandacht voor elkaar hebben, doelen stellen, geloven in jezelf en de mienskip en samenwerken aan een bloeizone. Grote vraagstukken over klimaat, natuur, voedsel, dierenwelzijn, en ons eigen welzijn vragen steeds meer aandacht. Wat kun je daar als individu aan doen? Dat is een uitdaging waarvoor we allemaal staan. Als we de krachten bundelen in ons dorp, kunnen we met elkaar mooie stappen zetten. Wat als dorpen hun krachten bundelen en samenwerken om tot antwoorden te komen?

Lees meer »