Nieuws van EDW/Duurzaam Woudsend - Maart

Gepubliceerd op 8 maart 2024 om 14:08

Themabijeenkomst over : “Wat zijn Energietuinen?” – donderdag 21 maart
Tijd en Plaats: 20.30 uur in MFC De Driuwpôlle (Pôllezaal)

Presentatie door Doutsje Aukes van de Friese Milieu Federatie:
- Wat doet de Friese Milieu Federatie?
- Wat zijn ‘Energietuinen’?
- Waar en hoe zouden wij een energietuin willen inrichten?
- Met uiteraard gelegenheid tot discussie. 

Iedereen is van harte welkom! (zie ook info hierover op www.energietuinen.nl)

Ledenvergadering EDW

Op donderdag 21 maart houden wij onze jaarvergadering voor leden en afnemers van EDW. Van 19.30 uur tot 20.20 uur is het huishoudelijke deel: o.m. jaarstukken, bestuur, steun aan duurzame projecten in Woudsend. Alle leden en afnemers hebben uitnodiging en agenda ontvangen.
Om 20.30 uur is er het open themagedeelte over ‘Energietuinen. (zie boven)

 

EDW steunt verduurzaming van het MFC

Uit naam van alle leden van Energiecoöperatie Duurzaam Woudsend (EDW) hebben voorzitter Peter Kranendonk en penningmeester Harmen Tjalling Holwerda een cheque t.w.v. 1500 euro geschonken aan Hisse de Vries, voorzitter van het MFC. Dit bedrag dient ter ondersteuning van de investeringen in de verdere verduurzaming van het MFC. 

Hisse de Vries bedankte de EDW voor deze gift aan het MFC en gaf aan dat het bedrag besteed zal gaan worden aan isolatiewerken om tocht tegen te gaan. Een beter geïsoleerd MFC leidt tot lagere energiekosten!

Attentie: Het Energiecafé van 29 maart (Goede Vrijdag) wordt verplaatst naar vrijdag 5 april.

Plaats: Foyer van het dorpshuis/MFC. Tijd: Van 16 tot 17 uur. Bestuursleden en vrijwilligers staan u graag te woord om antwoord te geven op uw vragen. Graag tot ziens in het Energiecafé in het MFC!

Warmtescan van uw woning.
Met een infraroodcamera wordt in kaart gebracht waar u warmte verliest uit uw woning.  Heel goed te meten in koude dagen. U kunt zich hiervoor aanmelden via duurzaamwoudsend@gmail.com