Inloopbijeenkomsten Bestemmingsplannen

Gepubliceerd op 23 december 2023 om 14:16

In januari komen er een tweetal inloopbijeenkomsten om vragen te stellen en nadere informatie te krijgen over de ontwerpbestemmingsplannen, die klaar liggen voor ons dorp.

De eerste is op 10 januari in de Driuwpôlle van 15.00 uur tot 18.00 uur over het ontwerpbestemmingsplan ‘SWF Oudega en Woudsend’
De volgende op 18 januari, ook in de Driuwpôlle van 16.00 uur tot 19.00 uur over het  ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Woudsend - It Skar 2

     .

Inloop ontwerpbestemmingsplan ‘SWF Oudega en Woudsend’  - 10 januari

 De gemeente organiseert een inloop over het ontwerpbestemmingsplan ‘SWF Oudega en Woudsend’. Tijdens deze inloop bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen over dit ontwerpbestemmingsplan.

Specifiek voor de inwoners van Woudsend e.o.

Waar:              Dorpshuis De Driuwpôlle, Lynbaen 15 te Woudsend
Wanneer:       Woensdag 10 januari 2024 tussen 15.00 uur en 18.00 uur. 

Wat houdt het bestemmingsplan ‘SWF Oudega en Woudsend’ in?
Bestemmingsplannen worden periodiek herzien. Mogelijke aanleidingen hiervoor zijn: verouderde regels van het huidige plan, veranderd gebruik van het terrein, gewijzigde wetgeving en nieuwe inzichten. Een herziening van een bestemmingsplan is dus een actualisatie van een bestemmingsplan binnen Oudega en Woudsend. Het algemene uitgangspunt hierbij is dat de opzet en het beleid voor het plangebied grotendeels gehandhaafd blijft. Tenslotte zijn waar mogelijk, verleende afwijkingen van de oude bestemmingsplannen omgezet naar bij recht toegestane mogelijkheden. Nieuwe ontwikkelingen zoals woningbouw, worden in dit bestemmingsplan niet meegenomen.

Wanneer en waar kunt u de stukken ook inzien?
Het ontwerp van dit bestemmingsplan kunt u inzien vanaf 22 december 2023 tot en met 1 februari 2024. Dit kan bij het gemeenteloket Sneek. U moet dan wel een afspraak maken met de heer Faber of de heer R. Boersma van Team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken via het algemeen telefoonnummer 140515.

Het ontwerp is ook te bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Het planidentificatienummer van dit bestemmingsplan is: NL.IMRO.1900.2023zuidBPodgawsnd-ontw

Hoe kunt u reageren?
Tijdens de bovengenoemde termijn kan iedereen een schriftelijke reactie indienen.

Deze kunt u sturen aan de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân, Postbus 10.000, 8600 HA te Sneek.
Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan door het maken van een afspraak met de heer S. Faber of de heer R. Boersma voornoemd. U moet dit doen voor 26 januari 2024.

 

Uitnodiging inloopbijeenkomst ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Woudsend - It Skar 2      -    18 januari

We werken aan de nieuwe woonwijk It Skar 2 in Woudsend. Het plan bestaat uit 45 woningen. In de afgelopen jaren zijn wij regelmatig in overleg geweest met het dorp en de omgeving om te komen tot een nieuw woningbouwplan. Voor het woningbouwplan is een nieuw bestemmingsplan in de maak. Hiervoor organiseren wij binnenkort een informatieve inloopbijeenkomst.

Inloopbijeenkomst
 Op 18 januari 2024 van 16.00 tot 19.00 uur organiseren wij een inloopbijeenkomst in MFC De Driuwpôlle in Woudsend. Daar kun je het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan van Woudsend - It Skar 2 bekijken. Iedereen kan vrij naar binnen lopen om de plannen te bekijken en vragen te stellen.

  • Datum: 18 januari 2024
  • Locatie: MFC De Driuwpôlle, Lynbaen 15 te Woudsend
  • Tijd: 16.00 – 19.00 uur (vrije inloop)

Ontwerp bestemmingsplan ter inzage
 Het ontwerp van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan is in te zien van 15 december 2023 t/m 25 januari 2024. Het ontwerp is te bekijken op de website van ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer van dit bestemmingsplan is: NL.IMRO.1900.2023oostBPwouskar2-ontw.

Het plan is ook in te zien bij het gemeenteloket in Sneek. Maak daarvoor eerst een afspraak met de heer J. Kok, van Team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken, via het algemeen telefoonnummer 140515.

Reageren
 Kun je niet bij de inloopbijeenkomst aanwezig zijn, maar wil je wel reageren? Stuur dan een mail naar e.huisman@sudwestfryslan.nl.  

 Let op: Het is nog niet mogelijk om je in te schrijven voor een woning.

Op de hoogte blijven
 Zodra we weer nieuws hebben informeren we daarover op onze website Wonen in Súdwest-Fryslân en via de nieuwsbrief.