Stand van zaken Skar-2

Gepubliceerd op 17 maart 2023 om 12:00

De inloopmiddag van januari in het MFC werd druk bezocht. 
Inwoners van Woudsend lieten zich informeren over de plannen voor het Skar 2 gebied en gaven hun ideeën en inzichten. De laatste opmerkingen en aanvullingen vanuit het dorp zijn nu verwerkt in een schets die weergeeft hoe het zou kunnen worden: de Planindeling.
Dit plan is door de gemeente SWF doorgerekend en gaat nu met een positief advies naar het College van B&W en de Gemeenteraad. Daarna volgen de bestemmingsplanprocedures.
De werkgroep met daarin vertegenwoordiging van DB en OVW zijn en blijven hierbij betrokken en aan tafel bij de partners van gem SWF.