Laatste nieuws

September 2022

Flessenactie september voor Vluchtelingenkinderen in Griekenland

Als start van een nieuw seizoen voert de jeugd van de Protestantse Gemeente en de basisscholen op 2 oktober een mooie musical op in samenwerking met de Vliegende Speeldoos en Kerk in Actie. Voorafgaande daaraan houden de kinderen een flessenactie (statiegeld), waarmee ze  de kinderen in de Griekse vluchtelingenkampen willen steunen. In de week van 18-25 september zullen kinderen van de beide basisscholen langs de deuren gaan en om uw lege statiegeldflessen te vragen. U raakt daarmee uw lege flessen kwijt en steunt tegelijk een goed doel. Daarnaast zijn er verschillende inzamelpunten waar u uw flessen in kunt leveren. Deze inzamelpunten staan bij camping de Rakken, Spar, Reidhintsje, MFC, Jan de Groot (A.H. Trompstrjitte) en de scholen. Uiteraard mag u ook een bedrag overmaken naar het bankrekeningnummer van de diaconie (NL58RABO0373742436) of een bijdrage doen in de daarvoor bestemde collectebus in de hal van de kerk. Dan graag onder vermelding van: Vluchtelingenkinderen in Griekenland.Ook kunt u daar uw lege flessenbonnetjes inleveren, wanneer u  uw flessen zelf hebt ingeleverd.We hopen op een groot succes, waarmee de kinderen in de kampen in Griekenland steun geboden kan worden. Dit geldt natuurlijk ook voor de musical Esther. Bedankt vast!

Lees meer »

Geslaagde Monumentendag en UITFestival

De monumentendag en UIT-Festival van afgelopen zaterdag 10 september mag zeer geslaagd genoemd worden. Het was de hele dag gezellig druk en overal in het dorp was wel wat te doen. De monumenten van het dorp, de kerken, de molens, waren open voor bezichtiging en een route uitgezet door Woudsend Promotie voerden langs alle 25 rijksmonumenten, die ons dorp rijk is. De Boerenmarkt op het parkeerterrein bij de spar was ook een trekpleister, evenals de kunstroute langs verschillende kunstenaars in het dorp. Muziek kon ook niet ontbreken, her en der waren er optredens van verschillende koren en artiesten.

Lees meer »
Augustus 2022
Juli 2022

Nieuwsbrief - stand van zaken Skar-2

De afgelopen maanden zijn Dorpsbelang Woudsend, de Ondernemersvereniging en de gemeente Súdwest-Fryslân druk bezig geweest met het ophalen van wensen en behoeftes voor het nieuw te ontwikkelen woongebied It Skar 2 in Woudsend. Door het houden van een woonbehoefte enquête en het organiseren van een inloopdag op 19 maart jl. hadden inwoners van Woudsend en belangstellenden de mogelijkheid input te geven op het nieuwe woningbouwplan. In dit bericht worden de conclusies weergegeven van de opgehaalde informatie en leggen we uit hoe we verder gaan.

Lees meer »

Project wateroverlast: Terugkoppeling bewonersavond

In de afgelopen periode zijn er stappen gezet om het eerste deelgebied in Woudsend aan te pakken. Na de zomer start aannemer Thomassen met het afkoppelen van het hemelwater van de riolering. Omdat de dorpskrant in deze zomermaanden niet verschijnt, een korte update van de stand van zaken en terugkoppeling van de bewonersavonden die recent hebben plaatsgevonden.

Lees meer »